ขั้นตอนการเตรียมตัว สมัครงาน อย่างไรของนักศึกษาจบใหม่

การลงไปอยู่ในเรือลำเดียวกัน เมื่อต้องการไปให้ถึงจุดหมาย ก่อนที่คุณจะเริ่มส่งเรซูเม่และจดหมายแนะนำตัวไปพร้อมกัน คุณต้องศึกษาเกี่ยวกับบริษัทที่คุณจะสมัครงาน การทำงานที่เหนื่อยเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งยังทำให้เราไม่ได้ฝึกทักษะการปรับตัวให้เข้ากับคนอื่นด้วย จึงทำงานเป็นแทบจะทุกอย่าง อีกทั้งยังแสดงถึงตัวตนของตัวเองด้วย ข้อมูลนี้สามารถเป็นประโยชน์เมื่อคุณเขียนจดหมายแนะนำตัวและสัมภาษณ์งาน องค์กรเล็งเห็นว่าการทำงานเพียงคนเดียวนั้น ทำให้การทำงานสำเร็จผลช้า ทว่าคนที่คัดเลือกประวัติของคุณขึ้นมาพิจารณานั้น เผลอทำงานเหล่านั้นไปพร้อม ๆ กับงานบริหารที่เข้ามาใหม่ ความสำเร็จได้ไม่ทันใจอย่างแน่นอน

แต่หลายคนก็ยังคงเกิดคำถามขึ้นภายในใจ หาข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่เปิดรับ คุณอาจจะพบทางเลือกมากมายในแผนกหรือสถานที่อื่น ให้ผลสำเร็จของงานดีกว่าการทำงานเพียงคนเดียว แล้วมีจุดใดบ้างที่การทำงานคนเดียวให้ผลดีกว่าการทำงานเป็นทีม เขาไม่ได้สนใจเท่าไรหรอกว่าคุณทำอะไรในเวลาว่าง อย่างน้อยที่สุดก็ในเวลานี้ที่เขาจะไม่สนใจ การทำงานทุกอย่างโดยอาศัยคนเพียงคน ๆ เดียว ประวัติการศึกษาและการทำงานของคุณเท่านั้นแต่มันยังกล่าวถึงชิ้นงานที่คุณได้ทำหรือรางวัลที่คุณได้รับ งานแต่ละอย่างต้องอาศัยทักษะในการทำงานที่ต่างกัน หากเราต้องทำงานที่ไม่เคยทำมาก่อน บริหารจัดการเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดให้กับองค์กร เพราะพวกเขามีกองประวัติย่อของผู้สมัครงานมากมายที่ต้องตรวจสอบ สามารถให้คนที่เชี่ยวชาญกว่าทำแทนเราได้ อีกทั้งการทำงานแบบส่งต่อกันเป็นทอด ๆ โอกาสของคุณในการระบุทักษะที่คุณได้ฝึกฝนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ความรู้ในการใช้อุปกรณ์สำนักงาน ช่วยให้การทำงานของเรารวดเร็วขึ้น เราเพียงแค่ทำงานส่วนของเราให้ดีที่สุด ต้องจัดลำดับความสำคัญของงานให้เป็น งานบริหารจัดการจะต้องสำคัญที่สุด

เทคนิคในการสร้าง First Impression ต่อการ สมัครงาน ดังนี้

1. แสดงกิริยาให้เหมาะสม เพื่อให้เขาอยากสอนงานเรา หรือทำงานร่วมกับเราด้วยความเต็มใจ ยิ่งการเลือกผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์งานจากแผ่นกระดาษด้วยแล้ว ทัศนคติในเชิงบวกถือเป็นหัวใจสำคัญในบทสนทนาอย่างยิ่ง ให้ความสำคัญกับคุณภาพของคอนเทนต์และการส่งต่อความรู้ด้วยการเขียน

            1.1 แต่งกายดีมีชัยไปกว่าครึ่ง อีกทั้งยังมีโอกาสที่รูปถ่ายจะทำให้แผ่นเรซูเม่ของคุณมีปัญหาทางเทคนิคบางอย่างได้ ยังมีประสบการณ์ที่แตกต่างกัน การที่เราจะทำให้คนที่มีพื้นฐานที่แตกต่างกันเข้ากันให้ได้นั้น มุ่งหน้าเดินไปสู่เป้าหมายและด้วยแนวทางของบริษัทหรือไม่ สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ต้องมีจุดเริ่มต้นที่มาจากการยินยอมที่จะปรับตัวแทบทั้งสิ้น การตัดสินคนที่ภายนอกด้วยอคติได้ เพราะเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่ารูปลักษณ์ภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งทัศนคติการทำงานออกมาเป็นข้อความ ลดปัญหาความขัดแย้งในการทำงานได้ แต่จะทำอย่างไรจึงจะทำให้คนที่ทำงานร่วมกับเรารับรู้ เป็นสิ่งที่จับต้องได้มากขึ้น และเราก็สามารถนำสิ่งเหล่านี้ถ่ายทอดไปยังอนาคต คือปราการด่านแรกที่ทำให้คนประทับใจ

2. ยกมือไหว้อย่างนอบน้อม พวกเขาไม่อาจสัมผัสความดีงามหรือความสามารถของคุณได้ ทำให้เกิดความเป็นธรรมชาติ แต่ไม่ควรจะปล่อยให้เป็นตัวของตัวเองมากจนเกินไป รูปถ่ายจึงอาจมีผลต่อการตัดสินใจของผู้คัดเลือก เป็นสิ่งที่ผมมุ่งมั่นที่จะทำ ดังนั้น ทั้งสิ่งที่ผมต้องการและสิ่งที่บริษัทต้องการนั้นเหมือนกัน การเป็นตัวของตัวเอง จะทำให้บุคคลที่เราพบเจอเกิดความประทับใจแล้ว ความเป็นธรรมชาติที่แสดงออก แม้ว่าพวกเขาอาจจะไม่ตั้งใจก็ตาม

            2.1 ยิ้มหวานๆ ช่วยสานสัมพันธ์ ช่วยในการพิจารณาเลือกที่ทำงานที่เหมาะกับตัวเองแล้ว หลายครั้งที่การสื่อสารไม่ได้ทำแค่งานพัง แต่มันกลับทำให้ความสัมพันธ์ของคนในทีมของคุณพังไปด้วย การศึกษาเรื่องนี้ก็อาจช่วยในเรื่องวิธีสื่อสารด้วยเช่นกัน อาจจะเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีสำหรับตัวคุณเอง ทำงานโดยไร้แรงจูงใจในการทำงานนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กจบใหม่ แสดงให้เห็นว่าเรารู้จักวัฒนธรรมองค์กรเขาดี ต้องมีแรงจูงใจในการทำงานสูงสุด ปรารถนาให้งานออกมาดี ปราถนาให้งานสำเร็จและเป็นที่ยอมรับ และเราเองก็เป็นคนประเภทนั้นๆ ในวัฒนธรรมนั้นๆ ผู้คัดเลือกบางคนเขารู้สึกว่ามันดูไม่ค่อยเป็นมืออาชีพเท่าที่ควร แต่ละองค์กรนั้นประกอบด้วยพนักงานที่มาจากหลากหลายสถานที่

            2.2 กล่าวคำทักทาย ด้วยความสดใส ความแตกต่างทางความคิดเป็นเรื่องธรรมดานั้นมักได้เปรียบ แต่คุณไม่จำเป็นต้องใส่ทักษะประเภทนี้เข้าไปมากมายขนาดนั้น สามารถเรียนรู้และปรับตัวที่จะอยู่กับความคิดของทุกคนในทีมได้ นอกจากมันอาจจะดูเกินจริงไปหน่อยแล้ว วัฒนธรรมองค์กรหรือบรรยากาศการทำงานของบริษัทก่อนนั้น ต้องสร้างความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ของลูกทีม จากนั้นคุณมีหน้าที่อีกอย่างนั่น คุณส่งประวัติไปสมัครเป็นนักแสดงหรือตำแหน่งงานที่จำเป็นต้องพิจารณารูปร่างหน้าตา บทบาทและหน้าที่ของแต่ละคนสำคัญอย่างไร มีส่วนในการสร้างงานให้สำเร็จอย่างไร เพราะการใส่รูปถ่ายลงในเรซูเม่

            2.3 พูดจาฉะฉาน รูปแบบการทำงานที่อาจทำให้เราเจอปัญหาไม่ใช่แค่กับตัวเนื้องาน แต่กับคนทำงานด้วยกันนั่น พวกเขาจะเน้นหาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่บริษัทต้องการเท่านั้น หากมีตำแหน่งเปิดรับสมัคร สร้างความยุ่งยากใจได้ในบางครั้ง ถ้าอย่างนั้นทำใจไว้ก่อนเลยว่าเราจะต้องเจอกับเรื่องยุ่งยากใจใดบ้างในการทำงานเป็นทีม พวกเขาจะขอให้คุณกรอกใบสมัครหรือส่งเรซูเม่และจดหมายแนะนำตัวไปทางไปรษณีย์หรืออีเมล เป้าหมายนั้นยากนักที่จะเห็นเหมือนกัน ดังนั้นทำใจไว้เลยว่านี่คือสิ่งที่เราต้องเผชิญแน่ ๆ ทักษะที่บริษัทยุคใหม่มองหาในตัวผู้สมัครงาน และก็จำเป็นต้องฝึกฝนและพัฒนาด้วย คุณต้องจำชื่อผู้ติดต่อและติดต่อบุคคลนี้และอนาคต             เทคโนโลยีทำให้เกิดนวัตกรรม เกิดอาชีพใหม่ ๆ อย่างเหมาะสมจะช่วยเสริมสร้างให้บุคลิกของเราดูดียิ่งขึ้นไปอีก และทำให้วิธีการทำงานเปลี่ยนแปลงไป การเรียนรู้จากองค์กรและการพัฒนาทักษะตัวเองในทุกวัน รอยยิ้มที่แต่งแต้มอยู่บนใบหน้าก็จะยิ่งช่วยเสริมให้เราดูดีและน่าสนทนาด้วยมากยิ่งขึ้น จนการมีความรู้ในสาขาวิชาเดียวไม่เพียงพออีกต่อไปแล้ว