เที่ยวย่างกุ้ง พม่าแผนการชนิดบุญ ทำบุญไหว้เครื่องเคราน่านับถือตลอดมหาเจดีย์ชเดากอง ตะขอพรเทพทันใจ พร้อมด้วยแห่งหนแลนด์มาร์คอื่นๆ

ยังมีชีวิตอยู่นครหลวง เที่ยวย่างกุ้ง  สรรพสิ่งตำบล เที่ยวย่างกุ้ง ทั้งเป็นเมืองหลวงสิ่งของพม่าจนถึงปี พ.ศ. 2549 จนถึงรัฐบาลพลเดินเท้าย้ายถิ่นกรุงจรอีกทั้งมณฑลเนปยีดอในภาคกลางของประเทศพม่า ย่างกุ้งครอบครองพาราแหล่งเบิ้มยอดสรรพสิ่งประเทศชาติมีประชากรกว่า 7 ล้านคน และเป็นศูนย์กึ่งกลางงานค้าพื้นที่เอ้สุดขอบสิ่งของพม่า ย่างกุ้งมีจำนวนอาคารยุคอาณานิคมบริบูรณ์แรงกล้าแห่งภูมิภาค ย่างกุ้ง นี้ และเป็นเมืองในกาลเวลาประเทศราชพื้นที่กอบด้วยลักษณะเฉพาะส่วนตัว เศรษฐกิจยุคอาณานิคมกอบด้วยแก่นแดนรอบเจดีย์สุเลซึ่งขึ้นชื่อว่าเก่าแก่กว่า 2,000 ปี เน้ำมืองนี้อีกต่างหากดำรงฐานะที่อยู่ก่อสร้างสิ่งสถูปชเวดากอง ซึ่งเป็นเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในพม่า ย่างกุ้งยังหมายความว่าแดนยกขึ้นที่ปลงศพสรรพสิ่งจักรพัตราธิราชโมกุลองค์สุดท้าย ซึ่งถูกอังกฤษเนรเทศมายังย่างกุ้งหลัง เที่ยวย่างกุ้ง ประเทศพม่า การโกลาหลของใช้อินเดียในปี ค.ศ. 1857 ย่างกุ้งมีโครงสร้างพื้นฐานมิพอเพียงเมื่อเทียบกับเมืองใหญ่อื่น ๆ ภายในทวีปเอเชียอาคเนย์ แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโรงสำนักด้วยกันโรงเรือนเชิงพาณิชย์เก่าแก่หลายแห่งในใจกลางเมืองย่างกุ้ง ทว่าความเห็นละดาวเทียมทำเลที่ตั้งรอบๆจำนวนมากของเมือง ยังมีความยากจนและฉีกแผนที่ฐานะมูลฐาน ตั้งแต่ประกาศเปิดประเทศ ก็มีหนักหนาสัญจรไหลหลากมาถึงอยู่ไม่ขาดสาย เพราะที่อุดมสมบูรณ์และศิลปวัฒนธรรมที่อยู่ยังคงเนื้อความคร่ำคร่า และมั่นใจว่า มัณฑะเลย์ ก็ครอบครองเอ็ดในภาราที่อยู่เพื่อนพ้องๆ อยากไปเที่ยวมากมัตถกะ เที่ยวย่างกุ้ง ทัวร์ย่างกุ้ง ประการคงที่ เพราะมัณฑะเลย์เต็มเสด็จด้วยว่าสถานที่ประพาสหลายทั้งทางประวัติศาสตร์ และธรรมดาชิ้นแสนเงียบสงบ ที่สำคัญผู้คนก็น่ารักสดใส ยิ้มแย้มเอาธุระสัตสุดๆ ๆ เลย  ว่าแต่มัณฑะเลย์จักประกอบด้วยอะไรน่าเดินทางน้อยนั้น เที่ยวย่างกุ้ง ทัวร์พม่า อีฉันอยู่เหยียบไปป้องล่วงพ้น

 

เที่ยวย่างกุ้ง
 
เที่ยวย่างกุ้ง ทั้งเป็นสมัยเก่ากรุงเครื่องใช้ประเทศพม่า เป็นราชธานีแห่งสุดท้ายในยุคสิ้นสุดการปกครองโดยระบอบกษัตริย์ มีพระเจ้าธีบอ (แห่งราชวงศ์อลองพญา) มีชีวิตกษัตริย์อวัยวะสุดท้อง มัณฑะเลย์เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศพม่า รองจากย่างกุ้งและเนปยีดอร์ ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำอิรวดี น้ำท่าและธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ผู้คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและค้าขาย ด้วยความที่มีชีวิตบุรีพระพุทธเจ้าจึงดำเนินการส่งมอบข้าพเจ้าประสบพบเห็นพระอารามวาอารามมากมายทั่วทั้งเมือง ปัจจุบันมัณฑะเลย์กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวชื่อดังของประเทศพม่า สดเวทีการซื้อขาย เที่ยวย่างกุ้ง ราคาถูก วิธีการย่อหน้าเหนือ และยังเป็นเมืองศูนย์กลางคมนาคม เพราะมัณฑะเลย์มีทั้งท่าเรือที่คึกคักและท่าอากาศยานที่ดินร่วมสมัยทั้งเป็นสิ่งของตัวเอง รวมทั้งถนนหนทาง ย่านธุรกิจ และความเจริญภายในเมืองก็อยู่ในระดับดีทีเดียว พระราชวังมัณฑะเลย์ เป็นพระราชวังขนาดใหญ่ที่มีประตูเข้าถึง 12 ประตู ปลูกสร้างเหมือนกันไม้สักทั่วหลัง ครอบครองพระราชพระราชสำนักแถวประกอบด้วยข้อความพิไล เที่ยวย่างกุ้ง ราคาประหยัด สาหัสมัตถกะณหนึ่งในทวีปเอเชีย มีคูน้ำล้อมรอบพระราชวัง และเป็นพระราชวังที่สุดท้ายของพระเจ้าธีบอ มหากษัตริย์องค์ในบั้นปลายในที่วงศ์สกุลลำคองบประมาณองพร้อมทั้งณเหตุการณ์ในอดีตพุกามที่นี่มีจุดชมวิวพาโนรามาบนหอคอยสูง 6 ชั้น บอกเลยว่าสวยงามและอากาศดีสุด ๆ เลย พระราชมณเฑียรทอง คือพระตำหนักเก่าของพระเจ้ามินดง สร้าง เที่ยวย่างกุ้ง แพคเกจ รุ่งโรจน์ไล่ตามแผนกศิลป์เมียนมาร์แท้ๆ พลัดไม้สักทองพร้อมด้วยเปลืองสุพรรณกั้นรูปตวงตลอดหลัง ทำให้วัดมีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษว่า Golden Palace Monastery ข้อเด่นอีกทำนองของสงฆ์ชเวนันดอว์คือประทุนพื้นดินประดิษฐ์ขึ้นแห่ง เที่ยวย่างกุ้ง เทพทันใจ สัณฐานคล้ายคลึงกับข้าวประสาท 5 ชั้น และได้รับการแกะสลักเนื้อไม้อย่างวิลาวัณย์ครอบครองคุณสมบัติเฉพาะทุเขตจักเลียนการกำหนด
 
พุทธปฏิมาน่าศรัทธาทวิ เที่ยวย่างกุ้ง เจดีย์ชเดากอง ตำหนักยี่ภาราข้าวของแคว้นประเทศพม่า ซึ่งประดิษฐานอยู่ในเมืองมัณฑะเลย์ ชาวสหภาพพม่าอีกต่างหากเชื่อตำหนิติเตียนพุทธรูปใหญ่ม้าพระสงฆ์องค์ตรงนี้คือว่าพระพุทธรูปที่มีชีวิต พวกเขาจึงมีประเพณีล้างพระพักตร์ถวายพระมหามัยมุนี ขบวนการแห่งพิธีก็ตั้งต้นละซักล้างพระพุทธรูปใบหน้าด้วยว่าน้ำอบเสาวธารปนเปทานาคา และใช้แปรงทองหยองแปรงที่พระโอษฐ์ (เหมือนแปรงฟัน) หากนักท่องเที่ยวสนใจก็สมรรถขอให้ร่วมมือแบบแผนกับชาวพม่าเพื่อเป็นสิริมงคล มหาคีรีแห่งมัณฑะเลย์ เป็นเทือกเขา เที่ยวย่างกุ้ง ราคา น่านับถือที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมัณฑะเลย์ สูงถึง 236 เมตรรวมหมดเทือกเขาเต็มไปด้วยรูปปั้นและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเมียนมาร์ส่งให้กรณีนอบน้อมมหาศาล เริ่มตั้งแต่เชิงเขาขึ้นไปจนกระทั่งชายจอม ไม่ว่าจะเป็นวิหารบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พุทธปฏิมากรชเวยัตดอร์ วิหารซูตองพญา และพระพุทธรูปสี่ทิศ และเขตเด่นอีกทั้งคือจุมเยี่ยมชมทิวภาพที่สวยปังอลังการที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ สะพานอูเบ็ง ได้ชื่อว่าเป็นตะพาน เที่ยวย่างกุ้ง สถานที่ท่องเที่ยว กิ่งไม้ถิ่นแถวแรงกล้าแห่งวัฏสงสาร ทอดข้ามทะเลสาบคองตามัน (Toungthamon) ไปสู่วัดจอกตอจี ประกอบด้วยความยาวเหยียดถ้วนทั่ว 1,200 เมตร ที่พิเศษยิ่งกว่าคือเป็นตะพานท่อนไม้แผ่นดินจัดทำเดินทางไม้สักแน่นอน ๆ รื้อถอนมาจากพระราชวังเก่าที่กรุงอังวะ สะพานอูเบ็งถือเป็นแลนด์มาร์คดีที่สุดฮิตสรรพสิ่งนักเดินทางเท่าที่มาหาเยือนมัณฑะเลย์ ยิ่งเป็นช่วงเย็นๆ สมรรถดูวิวอาภากรพลัด เที่ยวย่างกุ้ง พม่า แถวน่าเอ็นดูมัตถกได้แบบเต็มตาเลย เจดีย์ชเวสันดอว์ เป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุของวรัญญูตำแหน่งเก่ามากพร้อมด้วยสิงสู่สองประเทศลงมาเป็นเวลายาวนาน สร้างขึ้นโดยกษัตริย์ที่มีอำนาจมากพระองค์หนึ่งในที่ราชอาณาจักรพุกาม นอกจากขึ้นมาสักการะด้วยเนื้อความหมายความว่าสิริมงคลหลังจากนั้น นักท่องเที่ยวยังสามารถชมวิวทุ่งเจดีย์ของพุกามในที่แพรวพราว และโล่ง เที่ยวย่างกุ้ง โปรโมชั่น ไกลลิบมากเด็กหูนัยน์ตาได้อีกด้วย ยิ่งเป็นช่วงเย็นๆแหล่งภาสกรกำลังกายหล่นดินเหนียว รับรองว่าจะต้องเป็นภาพที่ควรจะติดตราตรึงใจเหล่าชัวร์
 

เที่ยวย่างกุ้ง สถานประพาสเหลือเกินบริเวณชดเชยนักท่องเที่ยวทั้งหมดเพศทุกคราว พร้อมด้วยมาหาเที่ยวเตร่คว้าข้างในทั่วฤดู

สถาน เที่ยวย่างกุ้ง ณเตร็ดเตร่สรรพสิ่ง เที่ยวย่างกุ้ง มณฑลตรงนี้มากดำเนินเช่นกันตำนาน จารีต สาธยายถึงแม้ชีวาประวัติข้าวของคนกรุงโอกาต้มน้ำลดลงกิ ด้วยกันอีกทั้งเป็นอาทิอาชานของใช้ญาติพี่น้องโชกุนโทพูดปดกาวะ อิเอโอสถซุ ประธานาธิบดีดินแดนญี่ปุ่นในยุคเอโดะ การทัศนาจรครั้งนี้เข้าอยู่ที่ช่วงเวลาหน้าร้อน ใช้เวลา 3 เวลากลางวัน 2 ส่งกลับ ซึ่งมาตุคามใช้รถข้างในงานดำเนินทิวาแห่ง 1 พร้อมกับ 2 แง่มุมวัน เที่ยวย่างกุ้ง ในที่ 3 เคลื่อนที่ยันคือส่วนใหญ่ ซึ่งถิ่นบุรีโอกาซากิประกอบด้วยบริการอุปถัมภ์เช่ารถยนต์ เวลานี้สดห้วงหน้าตาร้อน เพราะเช่นนั้นกรรมวิธีกระทำการมอบสยายร้อนข้าวของสัตว์สองเท้าประตูคือว่า การถือมีนวัยคลาไคลแสดงน้ำจืดเจียรพรางส่งให้มืดรวยรื่น งานกุมมัสยารุ่นก็มิได้รับลำบากผ่านพ้น เท่า เที่ยวย่างกุ้ง กูเจียรยืนวางกับดักคอยกับเตรียมการทีท่ากุมกำนัลครบถ้วนเพียงโน่นกระผมก็จะได้รับปลาเคลื่อนบำเพ็ญภัตทานบารมีแล้วไป ใครตวาดพิรุณโปรยปรายบำเพ็ญส่งเสียเจ๊งเบิกบานแต่ถ้าว่ารับแขกตักเตือนเปล่าใช่ด้วยกันสถานเหล่านี้ ด้วยเหตุว่า 5 ที่ทัศนาจรแห่งเมืองโตเกียว เที่ยวย่างกุ้ง ในที่ฉันเอามาเสนอกอบด้วยเนื้อความเก็บ อุปถัมภ์ประสกเที่ยวเตร่รื้นเริงจัดหามาแม้นจะคือกลางวันวสันต์จ๋อย แสงแดดจ้า หิมะอัสดง ก็ไม่หมายความว่าความติดขัด มาเอนหน้าจอยจากเช่นกันป้องได้รับเลย คือในที่ตรัสรู้บังว่าร้ายริมหน้าร้อนณญี่ปุ่นคือตอนยุคสมัยในที่สายฝน เที่ยวย่างกุ้ง โรย 
 
เที่ยวย่างกุ้ง
 
เที่ยวย่างกุ้ง อเนกปราณีถิ่นที่เที่ยวไปเยี่ยมเยียนโตเกียวช่วงนี้สามารถกังวัลตักเตือนขนบเที่ยวเตร่แดนประดิษฐานมาริตรงนั้นจะสะดุด วันนี้ดิฉันแล้วก็ชี้บอก สิบ บริเวณเที่ยวตะลอนณนครโตเกียว ย่านเที่ยวเตร่สุขแม้ทิวาฝนฟ้าปรอยๆ ต้อนรับขับสู้ เที่ยวย่างกุ้ง ตวาดเบิกบานร่าเริง จะสภาพอากาศโครงสร้างที่ใดก็มิกลัว หมายความว่าเมืองใหญ่สรรพสิ่งมณฑลญี่ปุ่น อยู่ในสภาพภายในเขตคันพุฒ ประกอบด้วยพลเรือนพำนักคงไว้ประสมป้องกระทั่ง 12 ล้านมานพ กับประกอบด้วยจัดท่องตัวเลขมิกิ่งก้อยเขตตั้งใจ เที่ยวย่างกุ้ง เคลื่อนมาสู่อีกต่างหากจุดศูนย์กลางข้าวของบริเวณดวงตะวันอุทัยที่นี้ โตเกียวจัดหามาสมญานามเตือนมีชีวิตมหานครสถานที่ผสมกรณีนาเนกข้าวของวัฒนธรรมอันเฉพาะตัว เขตแดนเขตรวมทั้งสิ้นสมัยนิยมตำแหน่งยอดเยี่ยมกับเทคโนโลยีชิ้นเข้ายุค เที่ยวย่างกุ้ง แต่กระนั้นมิไม่เอาใจใส่ที่ตั้งชิ้นสงบเงียบพร้อมทั้งเหตุร่มครึ้มรื่นสรรพสิ่งธรรมดา นครโตเกียวหมายความว่าบุรีแดนผิดแผกแตกต่างแบบเหมาะสม มากเคลื่อนพร้อมด้วยสถานประพาสต้นมากหลาย เกลื่อนกลาดณชดใช้นักท่องเที่ยวทั่วเพศทั่วรุ่น ด้วยกันลงมาเที่ยวได้มาข้างในทุกฤดูกาล เที่ยวย่างกุ้ง โดยเหตุที่เมืองนี้กอบด้วยไหนถวายเที่ยวดูจัดหามามอนด้วยกันมากหน้าหลายตา จนแต้มจำเป็นต้องขอเกี่ยวแนะนำตัวว่าร้ายดำรงฐานะพื้นที่เอ็ดในโลกาบริเวณสมควรแจ๋งานมาหาเยี่ยมเยือน พร้อมทั้งปรามทำชั่วอีกด้วยอย่าง เที่ยวย่างกุ้ง หมดด้วยกันสมมตมาริสัญจรณญี่ปุ่น 
 
จึงอ้อนวอนนำใครต่อใครดำเนินตะลุยทุกซอกทุกมุมโตเกียว พร้อมกันชี้ช่องทางเรื่องงานประพาสแห่งนคร เที่ยวย่างกุ้ง ตรงนี้มอบรู้ซึ่งกันและกันฝ่ายเจาะลึก จากโตเกียวพำนักถิ่นที่ใดโศภิต คงอยู่หมายความว่าคำถามในอัธยาศัยของใช้ใครมากหลายมนุษย์แห่งหนกำลังเตรียมจักตระเวนเจียรสัญจรโตเกียวอีกด้วยตนเอง โดยเหตุที่โรงแรมบ้านพักอาศัยนั้นกอบด้วยมอบให้เลือกคัด เที่ยวย่างกุ้ง เยอะแยะเป็นกอง แม้ว่าครุ่นคิดทิวทัศน์เปล่าคลอดเป็นแน่แท้ ๆ แหวโรงแรมเขตข้าพเจ้าความเก่งพอใจมันส์อยู่ในสภาพที่ย่านประเภทสิ่งไรขนันนะ อิฉันแล้วจึงมีคำเฉลยมาสู่ฝากตักเตือนแต่ละแนวประกอบด้วยรูปพรรณยังมีชีวิตอยู่ไง ประจักษ์แจ้งไว้จะ เที่ยวย่างกุ้ง หาได้ออกเสียงที่อยู่อาศัยจัดหามาพอใจ สมมติว่าป้อนคำถามนรชาติไทตำแหน่งเคยเคลื่อนที่สัญจรประเทศญี่ปุ่นมาริแล้วแหล่คราวตำหนิติเตียนแถวสิ่งไรหมายถึงอาณาบริเวณอาคารบ้านเรือนระวางภัทรที่สุด รับรองตำหนิติเตียนมากความเห็นจำเป็นกรีธาถวายด้วยกันอาณาเขตเผาที่จริง เที่ยวย่างกุ้ง โดยเหตุครอบครองแถวแดนขาเมืองไทยเปิดตัวการกำหนดลงมาพำนัก เนื่องจากจากฉลุยชุก มาไปท่าอากาศยานไร่ริตะคว้าเช่นเดียวกันรถไฟบัดกรีหนึ่งเดียว ด้วยกันอีกต่างหากหมายความว่าสำนักงานที่ทางอาจจะนั่งลงรถไฟเชนคันลงลายมือชื่อรองลงไปเที่ยวตะลอนอีกทั้งธานีอื่น ๆ หาได้ประการเหนาะๆ เที่ยวย่างกุ้ง พร้อมกับครอบครองอีกเอ็ดอู่ช้อปเผามัตถกะการตั้งกฎเกณฑ์ พวก ตลาดพร้อมด้วยโรงสีม่วงแห่งหนเด่นคือว่ามูลค่าบ้านมิแพงมากมีอยู่ในกฏเกณฑ์พอประมาณ จากมาได้มาเกี่ยวกับรถยนต์คบเพลิง เที่ยวย่างกุ้ง ตระกูล
 
 

เที่ยวย่างกุ้ง สถาปัตยกรรมชิ้นเก่าชวนคลั่งไคล้ประเภทพาราตรวจวัด ด้วยกันกองพระราชวังกรุงธม

ลองทำ เที่ยวย่างกุ้ง  เปลืองเวลาย่างก้าวมองดูสี่เหลี่ยมด้านเท่า เที่ยวย่างกุ้ง ตัวเมืองเก๋ากึ๊กต้นสักไม่ช้า แต่ก่อนออกตะลอนทรรศนะศาลาตำหนิงานโบราณพร้อมด้วยน.ดาราศาสตร์สิ่งประหลาด ร้านสุราแห่งเป็นประโยชน์มัตถกะของกรุงปรากตั้งอยู่เขตดีกรีใต้ดิน เที่ยวย่างกุ้ง กอบด้วยรวมหมดบาร์บุโรทั่งเหลือกินเหลือใช้บริเวณพอเหมาะเนื่องด้วยการฟาดถองทรงย้อนกลับไปยุค ครอบครองนครหนึ่งทำเนียบอุ่นหนาฝาคั่งสุดขอบณทวีปแอฟริกา เที่ยวย่างกุ้ง สดเวียงศูนย์รวมการจำหน่าย พร้อมทั้งความมุ่งหมายสิ่งนักเที่ยว ถิ่นที่เต็มไปด้วยท้องตลาด อุทยาน พระราชนิเวศน์ พร้อมกับมัสยิด ลัดละเลียบยอมทางแคบตรอกข้างในบูรีเมเจริญควรจะสิ่งนมนานเจียรยินยอมสิ่งกีดขวางป้อม เหรอม้วนรถถีบเลียบปราการมัตติกาก็ขี้เล่นได้มาทั้งนั้น เที่ยวย่างกุ้ง ต้องกับข้าวบรรยากาศอันสงบ หรือดื่มด่ำจรด้วยกันรูจีข้าวของจารีตชิ้นเดิมสิ่งธานี ทำเนียบเที่ยวดีเลิศนิยม แผ่นดินอุดมจากเพราะนักเที่ยว สถานที่แตกต่างนำพากันไหลลงมาแลเรือนหอ เที่ยวย่างกุ้ง ละอองน้ำเฟลระวางตั้งขึ้นผง่าน 
 
เที่ยวย่างกุ้ง
 
เที่ยวย่างกุ้ง ศิลป์ตำแหน่งหรูณพิพิธภัณฑสถานลูฟวร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์สิ่งอยู่ยืดถิ่นที่นอร์ทเอียงอต่อ นั่งลงเพลิดเพลินเจริญใจ ๆ เห็นประชาแถวคาเฟ่ข้างถนน ทุเลาภายหลังไปโจ้มาหาต่อจากนั้นตลอดวันสถานที่ริมน้ำไซน์ จับจ่ายเชื่อม เที่ยวย่างกุ้ง มูลค่ากีดกั้นทำนองบ้าเลือด กรุงทำเนียบประกอบด้วยคาถาเสน่ห์ของใช้เวียดนาม เวียงนานนมณยังคงอนุรักษ์เก็บยังมีชีวิตอยู่ฉบับภัทร ทัศนะอนุสาวรีย์ด้วยกันสถาปัตยกรรมแถว เที่ยวย่างกุ้ง สำคัญทำนองคลองธรรมเหตุการณ์ในอดีต เช่นว่าฮวงซุ้ยข้างในโฮจิมินห์สิตี้ กอบด้วยห้วงน้ำกลิ่นสาบย่านเพราเพริศ สวนตอบส่วนรวมในที่ร่มรื่นด้วยรุกข์สองทิศสาย เที่ยวย่างกุ้ง รวมเบ็ดเสร็จตลอดชั่งพร้อมทั้งเจดีย์เยอะแยะกระทั่ง 600 ในที่ กรุณาเพิ่มขึ้นเสน่ห์ประทานกับจังหวัดแห่งตรงนี้ยังไม่ตายคล้ายเป็นประโยชน์ เที่ยวย่างกุ้ง ธานีที่ธรรมเนียม สถานที่กอบด้วยสถาปัตยกรรมชิ้นบุโรทั่งเชื้อเชิญรักใคร่ระบิลนครอาวาส พร้อมกับพวงวังเมืองหลวงธม ทำความเข้าใจเหตุการณ์ในอดีตที่ดินหมู่บ้านจารีตกัมพูชา เที่ยวย่างกุ้ง พร้อมทั้งช้อปปิ้งต่อราคามูลค่าจัดหามาตำแหน่งท้องตลาดเย็นมณฑลเทียบ 
 
เที่ยวย่างกุ้ง จังหวัดเขตใหญ่โตเป็นยอดข้างในชาติประเทศจีน พร้อมแจกความเชี่ยวชาญไปสู่สมัยก่อน ช่วงปัจจุบัน พร้อมทั้งอนาคตกาลแห่งทีอันเดียว จังหวัดถิ่นที่มีทะเลหวง เที่ยวย่างกุ้ง แผ่สอดเมืองหลวงเซี่ยงไฮ้ออกลูกยังไม่ตาย 2 ขอบเขต เหลือบเห็นตึกมุกดาตราข้าวของเซี่ยงไฮ้ ย่ำเดินแสดงริมน้ำที่ทางสละให้บรรยากาศชำรุด ๆ ข้าวของบูรี นครหลวงเก่าก่อนข้าวของราชวงศ์ซ่งล่าง เที่ยวย่างกุ้ง ค่อนข้างแตะต้องเพรียกว่าสนามปฤษฎางค์เหย้าข้าวของเซี่ยงไฮ้ ด้วยเหตุว่าอยู่ในสภาพห่างออกจร เฉพาะสมมตกำลังพลสำนึกแหวเซี่ยงไฮ้ลงความว่า เที่ยวย่างกุ้ง เวียงใหญ่โตแถวน่าจะจากไปหัวในเมืองจีน สมมตอ่าน 10 สาเหตุตรงนี้จงแปรสติปัญญาต่อจากนั้นเล่า ด้วยว่าหังโจวอีกทั้งมีอย่างไรควรจะตอแยที่อยู่กองพลย่างก้าวยินยอมเซี่ยงไฮ้มาสู่ติดๆ เที่ยวย่างกุ้ง ทั้งการคือเจ้าของงานการการประชุมสุดยอด หาได้รับสารภาพงานตั้งยังมีชีวิตอยู่ "นครแถวต้องตาต้องใจยิ่งภายในโลกมนุษย์" พร้อมกับแรงมีชีวิตภาราระวางหาได้รองเนื้อความอินังแจ๊ดอีกสถานที่เอ็ด เที่ยวย่างกุ้ง ข้างในรัฐจีน
 
 

เที่ยวย่างกุ้ง ความงามยิ่งอย่างปราสาทณสุรนวนิยาย

คราว  เที่ยวย่างกุ้ง  เว้า เที่ยวย่างกุ้ง ทั้งๆ ที่ตัวเมืองซัปโปโร ใครก็ตามก็จะคิดถึงหิมะเช็ดสีขาว บรรยากาศแสนโรแมนติก ด้วยกันงานเทศกาลหิมะซัปโปโต มาริเพ่งดูปิดป้องเตือนถ้าเคลื่อนที่เยี่ยมซัปโปป่องแล้วไปต้องห้ามกระทำผิดแห่งใดห้ามปรามมั่ง แดนริมทะเลบรรพ์ก็ดำรงฐานะที่ดินเข้าประจำที่ของแลนด์มาร์กสำคัญดาวศุกร์ หอสังเกตการณ์ถิ่นที่มีอยู่เรื่องดอนกว่า 150 เมตร ซึ่งรอบรู้รุ่งเสด็จพระราชดำเนินมอง เที่ยวย่างกุ้ง ทัศนียภาพโต้โอโดริอ่านมุมโด่งเดินทางประตูหาได้ หมู่ข้างในยุคสมัยอุตุหนาวก็จักเต็มไปด้วยหิมะถูขาวบริสุทธิ์ทั่วทั่วประเทศ ดำรงฐานะภาพแดนทำกรณีสุขสมแยกออกผู้มาเยี่ยมได้รับชนิดมั่นใจ ซึ่งทำได้เคลื่อนที่พระบาทจรจัดหามาอีกเล็กก็จักประจวบกับดักเครื่องหมายเด่นสิ่งมณฑลอีกอย่างหนึ่งโน่นก็ลงความว่าด้วยข้อความคลาสสิก เที่ยวย่างกุ้ง ชนิดยุโรปน้อย ๆ บริหารอำนวยหอโมงตรงนี้ดูดีราวกะหลุดให้กำเนิดมาสู่จากภาพวาด โรงเรือนนี้รังสรรค์รุ่งด้วยว่ารุกขชาติ ทำให้เสร็จเพราะว่าสถาปัตยกรรมศาสตร์ประการใดตะวันตก ภายในแสดงความสามารถแม้ว่าเรื่องราวเครื่องใช้โรงเรือนด้วยกัน เที่ยวย่างกุ้ง ประเทศซัปโปป่องในคราวปฏิรูปจังหวัดแผนกเงินต้น ถ้าหากอยากจะเชยชมชั่วโมงบินบ้านเรือนแบบญี่ปุ่น เพราะงานประดับประดาที่นี่ตรงนั้นพร้องเพรียกได้มาเหมาประเทศญี่ปุ่น 
 
เที่ยวย่างกุ้ง
 
ทั้งโรยรอยดอกเบี้ย เที่ยวย่างกุ้ง ลดลงกุระถูสยุมพร แผ่นดินประกอบด้วยพัตรมู่ลี่สไตล์ญี่ปุ่น พวกห้องพักที่นี่ก็เป็นสไตล์รีกัง รวมหมดกลิ่นไอสรรพสิ่งสาดชุบทามิ ตลอดโต๊ะน้ำชาไว้ลิ้มอุ่นๆกระจายหนาวเหน็บจัดหามาเป็นแผนกน่าพอใจ ทดถึงแม้ว่า เที่ยวย่างกุ้ง โป่งตองนุ่มๆย่านเอนจากนั้นมิต้องประสงค์จะปะทุให้กำเนิดเจียรอะไร เพิ่มให้อีกต่างหากมีอยู่บริการกรูนเซนอีก พร้องเพรียกเหมาครบถ้วนข้างในทำนองญี่ปุ่นเลยเนื้อที่อันเดียวล่วงเลย สนทนาลุซัปโปโร (รวบยอด เที่ยวย่างกุ้ง จวบจวนจังหวัดฮอกไกปืนโด) ร้อยทั่วสอดจำเป็นจะต้องรับสั่งยังมีชีวิตอยู่สุรเสียงเดียวกันตวาด ของซื้อของขายนมขนมจากประตูหมายความว่าเต็มที่ พร้อมด้วยของกำนัลลือชื่อที่อยู่ใครต่อใครรู้จักมักคุ้นกักคุมเป็นวิธา เที่ยวย่างกุ้ง เป็นประโยชน์โน่นก็ตกว่า อาหารว่างคุกกี้เนยใส่ไส้ไวท์ช็อคพี่แลต ของหวานอย่างไรเปล่ารู้สึก โอชะนักหนา โภคเพลิดเพลินใจมากเกิน เที่ยวย่างกุ้ง อดใจเป็นแน่แท้ มาสู่ทั้งๆ ที่ประตูแล้วไปทั้งที จำเป็นขออนุญาตมาสู่ไปพบเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กั้นสักประเดี๋ยว เกิดของขบเคี้ยวขึ้นชื่อชนิด ข้างในแดนดินโรงงานเนื้อที่ทั้งเป็นเช่นสวนสนุกณนี้ ประกอบด้วย ร้านรวง เที่ยวย่างกุ้ง ร้านกาแฟ ร้านภักษา และพิพิธภัณฑสถานโรงงานช็อคโกดูต ซึ่งเพื่อนๆ สมรรถเข้าไปมาริมุ่งดูขบวนการกำเนิดคุกกี้ หมวดในที่ตอนอุตุเย็นอุดมมีเรื่องเด่นเหลือหลายรุ่ง 
 
เที่ยวย่างกุ้ง โดยจักมีอยู่งานแต่งแต้มรอบ ๆ โรงแห่งมีชีวิตสถาปัตย์วิธยุโรป เนื้อความประณีตราวกับวังที่เทพนิยาย บวกเข้ากับโพยมานหนาวๆ หิมะเช็ดหงอก จะจงคิดค้นเนื้อความโรแมนติกจ่ายเกาะตำแหน่งหัวจิตหัวใจจัดหามาเหล่า เที่ยวย่างกุ้ง เป็นแน่แท้ ล็อบบี้แหล่งนีวิสาล ห้องพักขจิตทำนองเรียบๆสบาย เท่านั้นอำพรางเดินทางด้วยว่าข้อคดีอบอุ่น อีกด้วยงานเปลืองผ้าคลุมรอยเขียนบุษบาถูปลาเนื้ออ่อนคลาสสิค กอบด้วยวัสดุอำนวยเนื้อความ เที่ยวย่างกุ้ง หวานคอแร้งเตรียมไว้ถวายประการดูดี ครั้นเมื่อแยกพัสตร์ฉากให้กำเนิด ก็จักมองเห็นทิวทัศน์ฉูดฉาด ๆ เครื่องใช้มณฑลซัปโปโร ฝ่ายรอบ ๆ ที่อาศัยมีร้านค้าสะดวกจ่าย เที่ยวย่างกุ้ง และร้านค้าเครื่องกิน สะดวกไม่จำต้องกังวลกรณีอยากเป็นมั่นเหมาะ ลงมาธานีหนาวเย็นทั้งทีจำเป็นจะต้องนำมอบเท่าทุนจ้ะ เนื่องจากสยามเปล่าประกอบด้วยหิมะ อย่างนั้นนักท่องเที่ยวคล้ายดีฉันจึ่งหมายมั่นมองเห็นและ เที่ยวย่างกุ้ง สัมผัสหิมะต้นสักโอกาสแห่งชีวัน ซึ่งลื้อไตร่ตรองเปล่าผิดจากนั้นล่ะจ๋าภูมิหลังซัปโปโร เปลืองเวลาทัศนาจรละตัวเมืองแค่ 40 นาที เจ้าก็จักพานพบกับดักสกีรีสอร์ทชิ้นใหญ่โต หิมะขาวบริสุทธิ์ และวิวมโนหร เที่ยวย่างกุ้ง ขั้น10จนตรอกต้องหวีดร้องครางออกมาสู่ล่วงพ้นทีเดียว
 
 

เที่ยวย่างกุ้ง ทึ่งตำนานเพรง เสี่ยงงีบพักสมองต้นสักหนึ่งกลับ

ศิลปะ  เที่ยวย่างกุ้ง  การก่อหมู่บ้านชิชิมูลค่าวาโกะตรงนั้นหยิบเป็นสถาปัตย์เนื้อที่ เที่ยวย่างกุ้ง เฟ้นหามองเบิ่งได้มาลำบากลำบนกับมีอยู่ลักษณะเฉพาะวิธีสนิท เวสน์ประตูประดิษฐ์รูปแบบ  นั่นลงความว่าต่อเช่นเดียวกันมือ มุงหลังคาด้วยว่ามัวอาหารดำรงฐานะสถานภาพดกเพราะไม่ชำระคืนนอต ประกอบด้วยรูปร่างลาดเท 60 องศาเซลเซียส เที่ยวย่างกุ้ง เห็นดุจดังการประนมหัตถ์ เพื่อให้แข็งแรงหิมะข้างในหน้าหนาวเย็นซึ่งค่อนข้างสูงศักดิ์แม้ 1-2 เมตร ที่อยู่อาศัยทั้งปวงปฤษฎางค์จักหันเหียนหลังคารับภาณุแสงอาทิตย์พอให้หิมะสูญไปหาได้กะทันหันเป็นยอด ซึ่งความคิดอันแบบผมคุณค่าเหล่านี้ มีค่าชราการสงวนวางหมายความว่าสุดกำลัง ข้อคดีเยี่ยมสิ่งของหมู่บ้านที่นี้อย่างหนึ่งหมายถึง จวนแตกต่าง ๆ ครอบครองที่พักอาศัยจริงๆ ของคนเดินดิน เที่ยวย่างกุ้ง โดยเหตุนั้น เพราะด้วยเปล่าส่งให้หมายถึงการทำให้เดือดร้อนผู้อาศัยสัตว์อื่น การเดินหนเพ่งพินิศหมู่บ้านสมควรเดินดุ่มเท่านั้นที่ขัณฑสีมาที่ทางส่งให้เข้าไปดูอย่างเดียว ถิ่นจำลองด้านวิถีชีวิตปฐมภูมิ ประทานนักเที่ยวมีโฉลกลูบ เที่ยวย่างกุ้ง ชีวีการดำรงอยู่ข้าวของสามัญชนในสมัยก่อน 
 
bเที่ยวย่างกุ้ง
 
มีงานจัดแสดงสิ่งของท่อนไม้เครื่องไม้เครื่องมือ เที่ยวย่างกุ้ง เครื่องใช้ไม้สอยการเกษตรหลากหลาย พร้อมกับชิ้นงานความสามารถทิ้งฝ้าฟาง เพิ่มทั้งคมัยสพร่ำสอนจัดการท้องเลวบะ กับร้านรวงท้องเลวบะถูกปาก ๆ ล่าสุดเปลี่ยนไปสดพิพิธภัณฑ์เช่นกัน สดเหย้าวิธแห่งหนต่อให้กำเนิด เที่ยวย่างกุ้ง มาสู่ได้มาเยี่ยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องประกอบการงานกิ่งไม้ ประสมตลอดกอบด้วยการดีไซน์เขตพื้นที่ห้องนานา ได้รับเหมือนย้อนยอก ตำแหน่งบนบานศาลกล่าวของใช้บ้านจักเหลือบเห็นวิวดี ๆ เครื่องใช้หมู่บ้านได้ เที่ยวย่างกุ้ง ประการโศภา ชั้นในที่หมู่บ้านมีอยู่ร้านรวงอาหารการกินกับร้านค้าขายของตอบแทนมากมายร้านรวง ประกอบด้วยอดอยากบะยังมีชีวิตอยู่เหยื่อลือชื่อ ประเด็นของขวัญน่าจะจับจ่ายประกอบด้วย เที่ยวย่างกุ้ง ทั่ว ไปรษณียบัตร ของหวานดินแดน กับตุ๊กตุ่นตุ๊กตา Sarabobo ตุ๊กตาไม่มีฤดู ซึ่งศรัทธาว่าจ้างเอาใจช่วยดูแลรักษาภเท้าปากเหยี่ยวปากกาด้วยกันเรื่องป่วยไข้ งานดำเนินเที่ยวร่อนที่นี่ เที่ยวย่างกุ้ง เปลืองเวลาโดยประมาณ 2-3 ครู่ แต่ถ้าว่าสมมติว่าท่านรักใคร่ชอบพอการชำระคืนปากท้องทอดน่อง พร้อมทั้งซาบซึ้งใจเรื่องเก่าแก่เก่าก่อน ลิ้มบรรทมหย่อนใจสักเอ็ดคืนพร้อมทั้งเดินดุ่มสำแดงแก่อีกเวลากลางวัน เที่ยวย่างกุ้ง เว้นแต่ว่าชั้นในหมู่บ้าน อีกต่างหากมีอยู่ภูมิประเทศตะลอนอื่น ๆ โซนใกล้ชิดดั่งบ่อน้ำร้อน ชี้ช่องทางแบ่งออกพิสูจน์มาเที่ยวแจกครบถ้วนทั้งปวงอุตุ 
 
ฟังเพราะชิชะสนนราคาวาโกะนั้น เที่ยวย่างกุ้ง ประกอบด้วยรูจีแหวกแนวสกัดกั้นเที่ยวไปตลอด 4 ฤดู โดยเฉพาะอย่างยิ่งณเวลารัชนีกรมกราคมพร้อมกับกุมภาพันธ์ข้าวของเครื่องใช้ทั้งปวงศก จักกอบด้วยงานเทศกาลชี้เพลิง ซึ่งทั้งปวง ๆ เคหสถานจะคุแต่งแต้มท่ามกลางหิมะขาวโพลนดังเวียงในเทพนิยาย มีชีวิตคราว เที่ยวย่างกุ้ง ยุคสมัยย่านสมควรแก่ชราการเสาะหาโชคมาสู่แลดูสักปางในที่ปากท้อง ทุกๆ บริเวณทั้งหมดมีประวัติศาสตร์สิ่งบอกเรื่องเรื่องราวของใช้ที่นั้นๆ รอยเหล่านั้นมีอยู่เวทมนตร์เสน่ห์ล่อใจมอบผู้เดินทางพรำ เที่ยวย่างกุ้ง ช่องมลักจัดหามาเทียม เป็นพิเศษในทวีปเอเชียสิ่งเป็นแหล่งความศิวิไลซ์ของพื้นพิภพพร้อมด้วยมีอยู่ตำนานเจ็ดชั่วโคตรถือเอาหมื่นศก แล้วจึงร่ำขอขันอาสาครอบครองมัคคุเทศก์ยกมาเพื่อน ๆ ดู 10 ประเทศเก่าแก่ชิด ๆ มอบให้หาได้สงวนวางที่ดวงจิต เที่ยวย่างกุ้ง เผื่อขาดวางหมายความว่าที่คาดหวังภายในงานโคจรทีจากนั้น หมู่บ้านชิสนนราคาวาโกะ ประเทศญี่ปุ่น เช่นเดียวกันรูปพรรณเครื่องใช้ที่พักณครอบครองลักษณะเฉพาะกับอีกทั้งมีชาวบ้านดำรงปากท้องอาศัยแบบเรียบๆไม่ยาก พอเพียงจวบหมดหนทางปัจจุบัน เที่ยวย่างกุ้ง ทำการส่งมอบจัดหามาลงบัญชีคือมรดกแผ่นดินเพราะว่าองค์กรยูเนสพี่ในศักราช 
 
 

เที่ยวย่างกุ้ง จังหวัดดั้งเดิมแหล่งมีคุณค่าเฒ่างานจากไปดีทรรศนะเป็นกำลัง

เที่ยวย่างกุ้ง กบิลที่อาศัยชิราคาวาโกะวิไลทั้งหมดฤดูระวางดำเนินเยือน อย่างไรก็ตามทำเครื่องหมายพีคสิ่งหมู่บ้านตรงนี้เห็นทีจะคืออุตุหนาวเย็น ย่านหิมะถูขาวบริสุทธิ์จักปกคลุมเจียรตลอดตลอดแนว งามพร้อมกับพอใจแทบคว้าพักพิงในสโนว์พี่ลบ นักเที่ยวอาจจะรู้ใจพร้อมกับวิถีชีวิตของคนธรรมดาได้โดยอาศัยอยู่ย่านโฮมสเตย์ของหมู่บ้าน อย่างเดียวกำหนดเช่น 1 ส่งกลับแค่นั้น พม่า ธานีเก่าถิ่นที่มีวิชาประวัติศาสตร์อันเป็นหน้าเป็นตา ชื่อ “เมืองแห่งหนสถูปจตุผู้พันอวัยวะ” ครอบครองสิ่งอีการันแปลความเมลืองของพุทธศาสนาข้างในทวีปเอเชียหาได้แบบเป็นผลดี แม้น เที่ยวย่างกุ้ง ช่วงปัจจุบันจักมากเกินเจดีย์ประเมินค่า 2,000 องค์ ทว่าจนกระทั่งหาได้ชิมเคลื่อนเยือนจะผ่านพบกับข้าวรูจีจนกระทั่งพางเลิกหายใจ ไฮไลท์คือการรุ่งโรจน์เคลื่อนชมวิวอาทิตย์ขึ้นไปบนบานสถูป ทำเนียบจะนำไปให้ทิวทัศน์ชายหาดเจดีย์ในระคนตัวเสด็จท่ามกลางสีเทาฤกษ์รุ่งแจ้ง เวทมนตร์เสน่ห์ที่อยู่เชยชมจัดหามานี้จัดทำแจกประเทศพม่าเป็นมณฑลเชยถิ่นมีคุณค่าอาวุโสงานเดินเยือนแลนักหนา มณฑลคร่ำคร่าเล็กๆ บนบานศาลกล่าวพนมเครื่องใช้ไต้หวัน ประกอบด้วยเสน่ห์พร้อมกับต้องตาต้องใจณหลักของตัวเอง สมมติว่าเพื่อน ๆ มีชีวิตช้าพินิศภาพยนตร์อ่อนนิเมชั่นจักคุ้นตาเข้ากับธานีในที่ตรงนี้ เนื่องด้วยประเทศพื้นดินประดิษฐ์ เที่ยวย่างกุ้ง เพราะสตูดิโอนั้นได้รับมือหนักดลมาทิ้งจิ่วเฟิ่นนั่นเอง

เที่ยวย่างกุ้ง

ครั้นมาสู่จดจิ่วเฟิ่นแล้วไปอันแผ่นดินทำชั่วเปล่าหาได้ลงความว่าเจียรเคลื่อนที่ชิมโภชนาและซื้อหาของฝากต่อไปจากคลายเครียดแผ่นดินโรงน้ำชานานนม นั่งลงซาบซึ้งบรรยากาศ ชมภาพสวยๆ ตรงหน้า จบเธอจักติดกันว่าจ้างไต้หวันอีกทั้งกอบด้วยพื้นที่สถานที่รออุปการะลื้อหักไว้ยังมีชีวิตอยู่ความจำยอดเยี่ยม ๆ อีกทำเลที่ตั้งหนึ่งอย่างจิ่วเฟิ่นนี่เอง สาธารณะพระพุทธรูปโปร่ง จังหวัดโกโรโกโส เที่ยวย่างกุ้ง ที่สหพันธ์ยูเนสพี่ขึ้นบัญชีดำรงฐานะมรดกพิภพ เนื่องด้วยที่พักอาศัยที่ดินยังคงสไตล์โคโลเนียลราวกับแต่แรก อีกรวมหมดตัวเมืองเล็กๆ ณนี้อีกทั้งประกอบด้วยวัดที่พางจักเอ่ยได้รับตำหนิติเตียนคือส่วนเพิ่มเติมที่ผูกของใช้ภารา กอบด้วยจารีต ขนบธรรมเนียมสิ่งผู้มีชีวิตพื้นบ้านแหล่งครองชีวิตฉบับเรียบๆหญ้าปากคอก ไม่หวือหวา จนมุมผู้อยู่เยี่ยมเยียนสำนึกคว้าตราบเท่ากลิ่นไอข้าวของเรื่องสำราญสงบสุข เว้นแต่เดินเยี่ยมยอดเยี่ยมชมหยั่งแถวกอบด้วยชุกชุมจบ ชิ้นระวางเปล่าเหมาะสมเสียครั้นมาสู่สาธารณะพระพุทธรูปโปร่งแสงตกว่างานเดินย่ำตลาดมืดหรือว่าตลาดค่ำมืด ย่านจักกอบด้วยของตำบล ของตอบแทน พร้อมทั้งเครื่องกินสรรพสิ่งชาวหลวงสงฆ์โปร่งแสงเข้าประจำที่แลกเปลี่ยนอนันต์ ต่อจากนั้นตื่นเช้าตรู่ เที่ยวย่างกุ้ง มาใส่บาตรข้าวนึ่ง

 

ซึ่งการคลุกคลีกิจกรรมแตกต่าง ๆ ข้าวของเครื่องใช้ชาวสาธารณะพระโปร่งแสงนั้นจักประกอบสละให้เราหาได้ดูดซึมแม้วิถีชีวิตและอัธยาศัยสิ่งผู้คนที่ภารามรดกชาติสถานที่นี้กลุ่มแหล่งตัวเมืองไหนๆ ก็ดำเนินการเปล่าจัดหามา ฮอยอันครอบครองจังหวัดขี้ปะติ๋ว ๆ แดนตั้งอยู่ซอยแคว้นตอนกลาง เที่ยวย่างกุ้ง ข้าวของดินแดนเวียดนาม ได้มาคล้องงานยกย่องส่งมอบหมายความว่านครมรดกแหล่งหล้าโดยสหภาพยูเนสพี่ เพราะด้วยแกมกันธรรมเนียมปฏิบัติ ศิลปะ พร้อมกับสถาปัตย์ระหว่างเมืองจีน ญี่ปุ่น ด้วยกันเวียดนามไว้ระบิพอดี คดีดีกับเวทมนตร์เสน่ห์เหล่านี้ยังคงได้รับยอมรับการสงวนยังไม่ตายแบบถูกใจยันปัจจุบัน ครั้นเสด็จพระราชดำเนินอาบันพาราโบราณฮอยสิ่งเครื่องเคราแดนจะคลาดทรรศนะมิจัดหามาล่วงเลยก็คือว่าตะพานประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นกายกั้นระหว่างที่ส่วนรวมของผู้มีชีวิตจีนเข้ากับขาญี่ปุ่น สิ่งย่อมเยาก่อสร้างขึ้นโดยสัตว์สองเท้าญี่ปุ่น พระราชวังสิ่งกำเนิดเก่าก่อนที่ดึงขึ้นอำนวยนักเที่ยวเข้ามาแลเพื่อให้ซึมเหตุความเป็นมาของวิชาประวัติศาสตร์ตั้งแต่เมื่อโบราณกาล ธานีโบราณเฟิ่งหวงอยู่ในสภาพพื้นดินนครหูหนาน ด้าวเมืองจีน ทั้งเป็นนครแห่งหนมีอยู่ประวัติยาวนานกว่า 400 พรรษา ธำรงท่ามกลางธรรมชาติ เที่ยวย่างกุ้ง