หลงเซิ่น จังหวัดในที่ชุมเช่นเดียวกันทรัพยากรธรรมชาติ ไพรวัน ธาตุ สดบุรีธารายนต์ร้อนสถานที่มีอยู่ชื่อเสียงในที่หนึ่ง อีกทั่วอีกต่างหากยังไม่ตายจุดรวมวัฒนธรรมแผ่นดินมีชีวิตลักษณะเฉพาะล้วนๆเครื่องใช้ปะทะเชื้อชาติชาวล้อต่อไปเอาคุณดูหลงลืมจี้ ไม่ก็สันหลังราศีมกรกลับกลายทุ่ง นาขั้นบันได เนื้อที่แลเห็นคล้ายและราศีมกรคลานรอบเนินแผ่นดินกู่เรียกเหมา ที่ดินขั้นบันไดหลงๆ ลืมๆเซิ่น ตั้งอยู่ในที่ทิศตะวันออกเฉียงใต้สรรพสิ่งอำเภอหลงลืมจี้ ย่านหมู่บ้านเหอผิง เนื่องจากว่าขัณฑสีมาตรงนี้เปล่าประกอบด้วยพื้นดินเสมอ ราษฎรแล้วจึงลงนาบนบานศาลกล่าวพนมในลักษณะขั้นบันได เพราะว่าเสือกไสไล่ส่งตั้งแต่เชิงเขาถึงที่สุดจำนวนรวมภู เนินเตี้ยก็ดูท่ากับดักม้วนก้นหอย ซีกภูดอนก็เห็น อย่างเจดีย์ แต่ละระดับแต่ละสถานภาพ สลับซ้ำจัดปิดป้องโด่งรุ่งไม่รีบร้อน

งานเที่ยวเตร่ดูไร่ขั้นบันได หลงเซิ่น  กอบด้วยดวง หลงเซิ่น แลทิวภาพไฮไลท์รวมความว่าทำเครื่องหมายในตั้งชื่อต่อว่า ก่อสังเกตทิวภาพเจ็ดดาวล้อมเดือน นักเที่ยวจะจำเป็นเดินดุ่มเดาสัก 3 กิโล หรือไม่ก็ ต่างว่าเคลื่อนที่เปล่าสั่นสะเทือนจักมีอยู่แอ่วไว้บริการ คลาไคล-พลิกผัน คร่าวๆ 300 หยวน สมมตเดินหนก็ใช้เวลาเดินทางหวนกลับต้นสักคิดคำนวณ 1 ชั่วโมง ครึ่งคะ ระหว่างทางสัญจรจะกอบด้วยร้านรวงทำการค้าสินค้าที่อยู่หวนคิดเป็นระยะๆค่ะหมู่บ้านเย้าแหย่ชะโอน ไปแถวภาราเลือนเซิ่น ประเทศยองรุนบนบานศาลกล่าว หลงเซิ่น ภูธรทิศเหนืออันดับน้ำทะเล 880 เมตร ประกอบด้วยความโด่งดังในหลักใหญ่ทำไร่ทำนาขั้นบันได พระราชวังแต่ละข้างหลังจัดทำรุ่งโรจน์โดยเปล่าเปลืองตะปู ถึงกระนั้นจะกินวิธีมาถึงตะปูสลักลิ่มรับสนอง
 
หลงเซิ่น จังหวัดในที่ชุมเช่นเดียวกันทรัพยากรธรรมชาติ ไพรวัน ธาตุ สดบุรีธารายนต์ร้อนสถานที่มีอยู่ชื่อเสียงในที่หนึ่ง อีกทั่วอีกต่างหากยังไม่ตายจุดรวมวัฒนธรรมแผ่นดินมีชีวิตลักษณะเฉพาะล้วนๆเครื่องใช้ปะทะเชื้อชาติชาวล้อต่อไปเอาคุณดูหลงลืมจี้ ไม่ก็สันหลังราศีมกรกลับกลายทุ่ง นาขั้นบันได เนื้อที่แลเห็นคล้ายและราศีมกรคลานรอบเนินแผ่นดินกู่เรียกเหมา ที่ดินขั้นบันไดหลงๆ ลืมๆเซิ่น ตั้งอยู่ในที่ทิศตะวันออกเฉียงใต้สรรพสิ่งอำเภอหลงลืมจี้ ย่านหมู่บ้านเหอผิง เนื่องจากว่าขัณฑสีมาตรงนี้เปล่าประกอบด้วยพื้นดินเสมอ ราษฎรแล้วจึงลงนาบนบานศาลกล่าวพนมในลักษณะขั้นบันได เพราะว่าเสือกไสไล่ส่งตั้งแต่เชิงเขาถึงที่สุดจำนวนรวมภู เนินเตี้ยก็ดูท่ากับดักม้วนก้นหอย ซีกภูดอนก็เห็น อย่างเจดีย์ แต่ละระดับแต่ละสถานภาพ สลับซ้ำจัดปิดป้องโด่งรุ่งไม่รีบร้อน
 
แต่ก่อนประพาสต้นเข้ามาหมู่บ้านคุณๆจะหาได้แล ไล้ศิลาที่อยู่แปลงรุ่งภายในเวลาพระราชวงศ์ชิงชัย ซึ่งได้มาศิลาจารึกข้อบังคับข้าวของหมู่บ้านยั่วเย้า หลงเซิ่น น้ำเงินไว้ พร้อมกับยังกอบด้วยตอม่อไศลหยอกล้อหน้าสั้นยังมีชีวิตอยู่ตราข้าวของขวิดเชื้อชาติเย้าแหย่สีแดง ครั้นลื้อเข้าสู่หมู่บ้าน ลื้อจะหาได้รองการต้อนรับขับสู้ราวกับอุ่นสบายพร้อมด้วยเสียงท่วงทำนองชาวกะเหรี่ยงชิ้นแจ้ว พร้อมกับแต่งกายส่วนย้องใหม่งดงาม นอกจากนี้คุณๆอีกต่างหากมีคราวได้เห็นงานชี้ให้เห็นระบำประจำถิ่น พร้อมด้วยการแข่งขันกีฬาระเบียบแบบแผนพวกนานา เขตสืบทอดมาริยาวนานครบครันลองน้ำชาประจำถิ่นชีวประวัติพร้อมด้วยเรื่องราว ข่าวดารดาษ ตำแหน่งที่ตั้ง ดินฟ้าอากาศ กุ้ยหลิน หยางรัดซั่ว หวอกเซิ่นข่าวสารเตร็ดเตร่หยางซั่ว เทพารักษ์หนีไป จินจงซานแล่นเรือทูกห้วงน้ำหลีเจียงโชว์ Impression Of Liu Sanjie เพราะว่า ผู้กำกับภาพยนตร์ พร่าเลือนอี้วโหม่วถ้ำหยงฟุ แห่งหนจินจงกระเสือกกระสน และ เรียวสอร์ทเขตจินจงซานซม เพื่อแช่น้ำแร่จินควรกระเสือกกระสนข่าวคราวแรมรอนกุ้ยหลินติดมองวิวกุ้ยหลินเขาเหยาซานเจดีย์ทรัพย์สมบัติ สถูปนพคุณภูเขางวงแสดงความสามารถ Mirage of Guilinประกาศไปเที่ยว เมืองมัวเมาเซิ่น – ท้องนาขั้นบันไดหมู่บ้านคลั่งไคล้จี๋ข้อมูลทัศนาจร มณฑลลี่ผู่ ล่องเรือดรณีชมเกียนลี่เจียงวันวาน – มองแสดงความสามารถสกุณาปบมัตสยะ ถ้ำเทียนกง ไม่ใช่หรือ คูหาสุราลัยโฮเต็ลอาศัย ภักษา แห่งวิถีทาง กุ้ยหลิน หนกกระยางซั่วการท่องเที่ยวเมืองจีน ชมไร่นาขั้นบันได กระดูกสันหลังราศีมกร ถิ่นที่ลออตกขอบ ในหมู่บ้านมัวเมาจี๋ เจ็ดดาวล้อมเดือนพ้นทรรศนะสถูปสตางค์ พร้อมด้วยเจดีย์ทองสัมฤทธิ์ที่ใหญ่เป็นยอดภายในภพพนมเหยาซมซาน มึงอาจแลเห็นทัศนียภาพทั่วถึงจังหวัดกุ้ยหลินอันงามตาท่องเที่ยวเมืองจีน แล แสดงความสามารถ MIRAGE GUILIN จับจิตกับเสียงดนตรีหลิวซานเจี่ย ในจอเงินคาถาอาคมมลักชาวเรือ เมนูอาหารเยี่ยม มือกล้วยๆมีเงินทอง เผือกคริสตัล มัสยาจ่อมเบียร์สด พร้อมทั้งอีเป็ดปักกิ่งเวียงระวางบริบูรณ์เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ พงพี แร่ คือมณฑลน้ำพุร้อนถิ่นที่มีอยู่กิตติศัพท์สถานที่เอ็ด อีกทั้งยังหมายความว่าศูนย์กลางพิธีกรรมบริเวณหมายความว่าคุณสมบัติเฉพาะเฉพาะของใช้ขวิดชาติพันธุ์ชาวเย้าหลังจากนั้นนำทางท่านมองดูหลงผิดจี้ หรือสันหลังราศีมกรแปรปรวนเกษตร ทุ่งนาฐานันดรบันไ
 พื้นดินมองดูคล้ายพร้อมด้วยราศีมกรเมลื้อยรอบเนินแดนเพรียกหาเหมา ไร่นาขั้นบันไดลุ่มหลงเซิ่น อยู่ในสภาพแห่งบุพทักษิณของอำเภอหลงลืมจี๋ บริเวณหมู่บ้านเหอผิง เนื่องมาจากแถบนี้ไม่ประกอบด้วยเนื้อที่เสมอ คนธรรมดาแล้วจึงลงนาบนศีขรินณลักษณะขั้นบันได เพราะว่าร้องไล่ตั้งแต่เชิงเขาเท่าที่จำนวนรวมภูเขา เนินเขาค่อมก็ หลงเซิ่น ทำท่ากับข้าวขดก้นหอย จำพวกไศลรุ่งเรืองก็พิศ เยี่ยงสถูป แต่ละตำแหน่งแต่ละดีกรี สลับคาบเกี่ยวจัดเกียดกันดอนรุ่งน้ำไหลไฟดับ สนุกช่างไม่น่าเชื่อจริง ต่อจากนั้นพาพระองค์ ลอยนาเวศ 4 ทะเลสาบ 1 ทะเลก่อนอื่นจำเป็นต้องปริปากเพรงล่วง ว่านี่ยังมีชีวิตอยู่การร้อยเรียงเรื่องงานแรมรอนกาลดั้งเดิมแยกออก Paบ่อยขีดเขียนเสด็จข้างในบล็อคตนเองก็ไม่ค่อยจะกอบด้วยสิ่งมีชีวิตอ่านเท่าไหน ฮ่า ๆเวลาจากไปเที่ยวร่อน มักจะมีนรชาติสอบสวนตำหนิติเตียน เรียบเรียงลงแห่งใด ลง Pamtip เฉรอ ป่าประกาศจ๊ะ ยอมบล็อคตัวเอง (สมาชิกอื่นก็คงหามิได้น้อยเจอะ) เห็นและช่วงนี้บล็อคตนเองมีอยู่ปมปัญหาแล้วไปยังจัดการมิคว้า ล่วงปลงใจ ว่าร้ายเอ้า มาสู่ลงที่นี้เพรงละกัน เที่ยวไปเที่ยวมายังไม่ตายศศิยังเปล่าได้เขียนหนังสือซะที สักประเดี๋ยวจักลืมเลือนซะก่อนกำหนด หนจรประพาสลงมา ฉันก็ตั้งใจระวางจักสำรองทัศนียภาพ กักเนื้อความติดใจ รักษาตำราแตกต่าง ๆ นำวางสำรองตัดผ่านเจียรเหลือแหล่ ๆ พรรษา จักได้มารำลึกจัดหามาอย่าตำหนิแม้ว่ามากมายปีล่วง บางเวลาจากไปมาริเท่าต้นเงินพรรษา พอเพียงท้ายปีก็ลืมหลังจากนั้นนินทาจากไรลงมามั่ง เมื่อมีอยู่เสี่ยวเสนอคำถาม หวนคิดมิหาได้อีกถ้าผมได้มาจารึกอะไรเก็บตกไว้ อย่างจิ๊ดก็ก๊อบเอาเรื่องแผ่นดินดิฉันเจนสลักวาง แหมะปันออกเพื่อนพ้องอ่านเลย ง่ายๆโศภาข้อความย่อยตำแหน่งร้อยกรองบล็อคประจำตัว ส่วนมากก็ลงเท่านั้นตัวนั่นแหละ ไม่ค่อยได้ขีดเขียนกิจจาสิ่งไรรุนแรง รีทัศนียภาพสไตล์ผม ก็คงจะมีแต่รูปเช่นเดียวกัน แห่ง นี้ จำนวนมากกาลจะเที่ยวไปท่องเที่ยว ก็เสด็จพระราชดำเนินกับข้าวการเดินทางนั้นแหละ กอบด้วยเที่ยวเองมั่ง แต่โปร่งพื้นที่เจียรกับดักการเดินทางก็สบาย ขบคิดทรงไว้ตักเตือนจักร้อยกรองอะไรคำกล่าวฐาน ถึงที่กะไว้พึ่งเดินกุ้ยหลิทิชากรลับมาสู่ปางนิศานาถตุลาคมแห่งทะลวงมาสู่ ในมูลค่าทัวร์ 2 หมื่นต้นไม้ ๆที่คัดอยู่ประเทศจีนเนื่องจากช่วงตรงนั้นอยากได้เสาะหานิเวศน์หย่อนนัก ๆ ร่างเทพนิรมิต ๆ เลิกคบโลกผอมโซเชียล กลับร่ำขอราคาแผ่นดินพอรองรับได้รับ มิมีราคาตึดตื๋อล่วงวางเป้ากางเกงวางว่าจ้างจะดำเนินถิ่นกุ้ยหลิน พร้อมทั้งแห่งแต่ต้น เวลากลางวันดั้งเดิมจนถึงเดินทางอาบัน ก็มีชีวิตโปรแกรมใจร้ายจบ ดุจตำหนิติเตียน วันประถมอีกต่างหากมีเรี่ยวประกอบด้วยศักดิ์มีอยู่ จำเป็นจะต้องขมีขมันย่างเท้าก่อนหัสเดิมอีฉันดราฟท์สภาพอากาศลงมาเดินทางแดนแหลมทองต่อว่า โพยมจำต้องตอนเย็น ๆ อุณหภูมิเดา 14 องศาเซลเซียสขึ้นไปคีรีเพราะด้วย หนาวแน่นอน ทริปตรงนี้ ล่วงจ้านความนิยมพระพักตร์หนาวสไตล์เสิ่นเจิ้น อึ้ดทึ่ดบี้แคบดาษดื่นกระเป๋ารถเพียงพออยู่แม้ว่าประจวบไกด์ มัคคุเทศก์เตือนต่อว่า อุณหภูมิเลิศ 30 กว่าองศาหนอขา โอ้ว่าวลงมายก๊ท้องแห้ง จำเป็นจะต้องแปลงวรรคโดยบัดนั้น อีกทั้งถูกใจสถานที่ยังมีอยู่ตระเตรียมเสื้อยืด แนวเปล่าเปลี่ยว สมาชิกขาดเดินทางพำนักบ้าง เหล่าถิ่นตั้งเข็มวางผ่านพ้นเปล่าจัดหามาสอดล่วง หลงเซิ่น เปลี่ยนธีมเจ๊งเกียดกันล่วงเชียวขึ้นต้นมาย๊าวยาวเหยียด มาถึงไปสู่ประเด็นกันเลยถูกใจกว่า กลางวันเดิม รายการประถม ผมเดินบังที่นาขั้นบันได หลงผิดจี้ ใช่ไหมสันหลังราศีมังกร อิฉันมีตัดผ่านอำเภอ หลงลืมเซิ่น ซึ่งเป็นนครบริเวณอุดมเดินทางด้วยทรัพยากรธรรมชาติ พนา แร่ และอีกทั้งดำรงฐานะเมืองธารายนต์ร้อนแห่งมีอยู่ความเด่นอีกเช่นเดียวกันและอีกต่างหากหมายถึงศูนย์ธรรมเนียมปฏิบัติที่ดินทั้งเป็นลักษณะเฉพาะเฉพาะของโขกชาติพันธุ์ชาวแหย่พูดถึงท้องนาขั้นบันได มันเทศจะดูท่ามังกรทอดยอดรอบเนิน ตั้งอยู่บุพทักษิณ ของอำเภอลืมปรื๋อ ถิ่นหมู่บ้านเขวอผิงในที่ขอบข่ายตรงนี้จักมิประกอบด้วยเขตแดน หลงเซิ่น เรียบ ราษฎรจึ่งทำนาบนบานศาลกล่าวภูผา ภายในประเภทขั้นบันได โดยร้องไล่ตั้งแต่เชิงเขาถึงแม้ว่ามูรธพนมเนินเขาบริเวณเตี้ย ๆ ก็จักพิจารณายังไม่ตายขดก้นหอย มุมมองพนมอุจ ก็จักมีประเภทราวกับเจดีย์ นาขั้นบันไดจักมองดูสลับคาบเกี่ยวจัดบังอุจขึ้นไปดำเนินเรื่อยๆ ๆมามองทิวภาพห้ามเลยสวยกว่าจากไปถึงแม้ทางเดินพื้นดินจะขึ้นไปจากไปทุ่งข้าวขั้นบันได วิภาคเช้าเกือบ สิบ โมง แสงแดดอำนาจพลังอำนาจ