วิศวกรซ่อมบำรุง ช่วยลดปัญหาเครื่องจักรชำรุดเสียหาย….!!!

ปัจจุบันวิศวกรซ่อมบำรุงมีความสำคัญต่อการป้องกันและลดปัญหาเครื่องจักรชำรุดเสียหายโดยเฉพาะธุรกิจภาคการผลิตจะเกิดความสูญเสียหลายประการ อาทิ ค่าล่วงเวลา เวลาของเสีย และความสูญเสียโอกาสการแข่งขันที่มีสาเหตุหลักจากการขาดวิศวกรซ่อมบำรุงที่เหมาะสมดังนั้นผู้ประกอบการควรพิจารณาปัจจัยและประเมินผลกระทบการบำรุงรักษาหลังเกิดเหตุขัดข้องเพื่อลดความสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

วิศวกรซ่อมบำรุงการประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรมศาสตร์และตรรกะ เพื่อแก้ปัญหาและดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้าง โครงสร้างของอาคาร และอุปกรณ์ต่างๆ วิศวกรซ่อมบำรุงมีบทบาทอย่างมาก ในการดำเนินงานของอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมการก่อสร้าง วิศวกรซ่อมบำรุงทำหน้าที่เป็นผู้วางแผนการผลิต และดูแลอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ รวมถึงควบคุมงบประมาณ และดูแลเรื่องข้อกำหนดทางกฎหมายด้วย

เนื่องจากการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน คือ ส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างความน่าเชื่อถือให้เครื่องจักรที่มุ่งรักษาสภาพเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานด้วยการดำเนินกิจกรรมบำรุงรักษาก่อนจะเกิดเหตุขัดข้อง โดยเฉพาะ วิศวกรซ่อมบำรุง การบำรุงรักษาประจำวัน การปรับแต่งเครื่อง การตรวจเช็คและถอดเปลี่ยนอะไหล่ตามรอบเวลา การปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานที่มุ่งความปลอดภัยและการป้องกันไม่ให้ปัญหาเดิมเกิดขึ้นอีก ซึ่งการประเมินประสิทธิผลการบำรุงรักษาเชิงป้องกันจะใช้ตัวชี้วัดความสูญเสียกำลังการผลิตและการหยุดเดินเครื่องจักรที่ไม่มีในแผน

วันนี้เรามาแนะนำสถานที่ทำงานสำหรับผู้ที่ต้องการหางาน วิศวกรซ่อมบำรุง ในการประกอบอาชีพกัน

1.BETAGRO รับสมัครพนักงานตำแหน่ง วิศวกรซ่อมบำรุง

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ : วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมศาสตร์ สาขา เครื่องกล , ไฟฟ้า – ประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปีด้านงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม – ควบคุมดูแลงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในกระบวนการผลิต – บันทึก, จัดเก็บ, รายงาน ข้อมูลการรักษาเครื่องจักร – วางแผนงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร (Preventive Maintenance) – ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงาน ให้ความรู้ และสื่อสารด้าน อาชีวอนามัยความปลอดภัย และ สิ่งแวดล้อมกับผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งผู้รับเหมา – ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

อัตรา/ เงินเดือน : ไม่ระบุ อัตรา เงินเดือน ไม่ระบุ

ติดต่อ – สอบถาม : BETAGRO ครือเบทาโกร สำนักงานใหญ่: อาคารเบทาโกร ทาวเวอร์ (นอร์ธปาร์ค) 323 ถนนวิภาวดีรังสิต, หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร : (66 2) 833-8888 อัพเดทเมื่อวันที่ 18/11/2561

2. KIKUCHI (THAILAND) CO.,LTD. รับสมัครพนักงานตำแหน่ง วิศวกรซ่อมบำรุง/หัวหน้าวิศวกรซ่อมบำรุง

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ : เพศชาย อายุ 25- 33 ปี – ทักษะภาษาญี่ปุ่น (ระดับN3 หรือสูงกว่า) – สื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (ทั้งการอ่านและการเขียน) – มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี – มีประสบการณ์ในการทำงานด้านอาคาร / อุปกรณ์/ เครื่องมือที่บริษัทญี่ปุ่น – มีประสบการณ์ในการจัดการการทำงานนอกสถานที่หรือ ไซต์งาน

อัตรา/ เงินเดือน : 1 อัตรา เงินเดือน 25,000 – 40,000 ฿

ติดต่อ – สอบถาม : KIKUCHI (THAILAND) CO.,LTD. 8/1 ถนนเสรี 9 แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทร : 02 719 0365 อัพเดทเมื่อวันที่ 21/11/2561

3. Ensys Co.,Ltd. รับสมัครพนักงานตำแหน่ง วิศวกรซ่อมบำรุง/วิศวกรปฏิบัติการและซ่อมบำรุง

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ : อายุ 23 ปีขึ้นไป – วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า,ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง – มีประสบการณ์การทำงานด้านการดูแลและซ่อมบำรุง ระบบต่างๆภายในไซต์งาน Solar Farm – สามารถทำงานเป็นกะได้ – สามารถไปประจำที่ไซต์งานตามต่างจังหวัดได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ – สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้

อัตรา/ เงินเดือน : หลาย อัตรา เงินเดือน ตามตกลง

ติดต่อ – สอบถาม : Ensys Co.,Ltd. 636/4-6 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : 02-935-6850-3 #54 อัพเดทเมื่อวันที่ 25/11/2561