พนักงาน JIG & DIE อาชีพทางเลือกที่น่าสนใจ

ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับ JIG & DIE  ก่อนว่าความหมาย 2 คำนี้คืออะไร คำแรก JIG หมายถึง อุปกรณ์จับยึดและอุปกรณ์กำหนดตำแหน่ง เป็นการใช้อุปกรณ์ที่ออกแบบเพื่อการทำงานใดงานหนึ่งโดยเฉพาะ ในการจับยึดชิ้นงาน และ DIE คือ แม่พิมพ์ที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์โลหะแม่พิมพ์โลหะ

ดังนั้น พนักงาน JIG & DIE นั้นก็หมายถึง บุคลากร หรือพนักงานที่ทำหน้าที่จะคอยจับยึดชิ้นงานแม่พิมพ์ให้ได้ตามแบบที่งานที่ต้องการ งานประเภทนี้ต้องใช้ความเที่ยงตรงสูง ไม่งั้นงานที่ออกมาอาจบิดเบี้ยว และเสียหายได้ เพราะว่าการทำแม่พิมพ์ในแต่ละครั้งนั้นต้องใช้ทุนในการผลิตที่ค่อนข้างสูง หากพนักงาน JIG & DIE ทำงานที่ออกมาไม่ดีอาจจะส่งผลต่อการขาดทุนของบริษัทได้

วัตถุประสงค์และ ประโยชน์ของ JIG

1.ช่วยลดเวลาการทำงานบางอย่าง หรือยกเลิกการทำงานบางอย่างไปได้ เช่น การวัดตำแหน่ง การมาร์คระบุตำแหน่ง ยิ่งเมื่อชิ้นงานมีจำนวนมาก การทำงานซ้ำๆ ก็จะมากขึ้นตาม ดังนั้นการใช้ JIG จะลดงานทำซ้ำนี้ลงไปได้ และยังสามารถรักษาความถูกต้องของตำแหน่งการทำงานได้เหมือนๆ กันทุกชิ้น

2.ชิ้นงานและ เครื่องมือที่ใช้ทำงานจะตั้งอยู่ในตำแหน่งที่แน่นอน ส่งผลให้ขั้นตอนการหยิบจับชิ้นงาน ขั้นตอนการทำงาน สามารถปฏิบัติได้อย่างอย่างอัตโนมัติ หรือทำได้ในเวลาอันสั้น ดังนั้นจึงช่วยลดรอบเวลาในการทำงานได้

3.ลดความแปรปรวนในการผลิตแบบ Mass production ส่งผลถึงความคงที่ของคุณภาพงาน ส่งผลต่ออัตราของเสียก็จะลดต่ำลงไปด้วย

4.ช่วยลดเวลาในการผลิต เพิ่มกำลังการผลิต และยังสามารถช่วยให้ทำงานโดยใช้มากกว่าหนึ่งเครื่องมือบนชิ้นงานเดียวกันได้ เช่น JIG วางชิ้นงานสำหรับรมดำ อาจสามารถใช้วางชิ้นงานสำหรับชุบซิงค์ได้

5.สภาพการทำงาน เช่นความเร็ว , อัตราการป้อน และความลึก ของการตัด สามารถตั้งค่าให้สูงขึ้นได้ เนื่องมาจากความแข็งแกร่งของการจับยึดชิ้นงาน

DIE สามารถจำแนกออกเป็น 6 ประเภทได้ดังนี้

  1. แม่พิมพ์ตัดเฉือน (Shearing Die) ใช้ในการตัดแยกส่วนของแผ่นโลหะออกจากกัน การเรียกแม่พิมพ์ในกลุ่มนี้มักเรียกตามลักษณะของงานที่ต้องการ เช่น แม่พิมพ์ตัดแผ่นเหล่า (Blanking Die) แม่พิมพ์เจาะรู (Piercing Die) แม่พิมพ์ตัดขอบ (Trimming Die) แม่พิมพ์เจาะรูแบบต่อเนื่อง (Perforating Die) แม่พิมพ์บาก (Notching) แม่พิมพ์ตัดแยกส่วน (Parting Die) แม่พิมพ์ตัดซอย (Slitting Die) เป็นต้น
  2. แม่พิมพ์พับขึ้นรูป (Bending Die) แม่พิมพ์ในกลุ่มนี้ใช้สำหรับ ดัดหรือพับแผ่นโลหะ รูปแบบการพับมีหลายลักษณะ เช่น พับแบบแนวพับตรง (Straight Flange) พับแบบแนวพับโค้งเข้า (Stretch Flange) พับแบบแนวพับโค้งออก (Shrink Flange) พับแบบแนวพับที่มีทั้งโค้งเข้าและโค้งออกสลับกัน (Reverse Flange) พับแบบแนวพับต่อกัน (Jogged Flange) พับแบบม้วนขอบ (Curling Die)
  3. แม่พิมพ์ลากขึ้นรูปลึก (Deep Drawing Die) .ใช้สำหรับขึ้นรูปแผ่นโลหะให้เป็นรูปปถ้วย ซึ่งอาจจะเป็นถ้วยกลม เหลี่ยม หรือรูปทรงอื่นๆ
  4. แม่พิมพ์ลากขึ้นรูป (Drawing Die) หมายถึง แม่พิมพ์ที่ใช้ในการขึ้นรูปชิ้นงานให้มีรูปร่างโค้งเว้า (Contour) ที่ค่อนข้างลึก
  5. แม่พิมพ์ขึ้นรูป (Forming Die) หมายถึง แม่พิมพ์ที่ใช้ในการขึ้นรูปที่ไม่มีการจับยึดที่ขอบก่อนการขึ้นรูป แต่เป็นการจับยึดชิ้นงานเริ่มต้นตรงส่วนที่ประกบอยู่กับหน้าสัมผัสของพันช์ เรียกว่า Pressure Pad หรืออาจเรียกว่าเป็นแผ่นจับชิ้นงานก็ได้
  6. แม่พิมพ์เฉพาะงานอื่นๆ (Miscellaneous Die) เช่น แม่พิมพ์ปั๊มลาย (Embossing Die) แม่พิมพ์ปั๊มเหรียญ (Coining Die) แม่พิมพ์สำหรับลบรอยเยินหรือลบคม (Burnishing Die) แม่พิมพ์กดย้ำ (Restriking Die) แม่พิมพ์สำหรับปรับขนาด (Sizing Die) เป็นต้น

พนักงาน JIG & DIE นั้นมีความสำคัญต่อบริษัทแม่พิมพ์โลหะอยากมาก ในตลาดแรงงาน เพราะพนักงาน JIG & DIE ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญอันหนึ่งของกระบวนการผลิต งาน Part Products เนื่องจากชิ้นงานที่ได้ และนำมาประกอบกันนั้นจะต้องได้ตาม Spec 100% ทุกชิ้นงาน ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีพนักงาน JIG & DIE ในการควบคุมดูแล