ทัวร์ปักกิ่ง ประกอบด้วยชีวประวัติศาสตร์ยาวนมนาน จัดตั้งขึ้นอยู่ในแดนจีน เป็นเมืองสาธารณะของประเทศประเทศจีน

ปักกิ่ง ไม่ก็ เป่ย์จิง เข้าประจำที่อยู่ณ ทัวร์ปักกิ่ง  มณฑลจีน เป็นเมืองสาธารณะ ทัวร์ปักกิ่ง ข้าวของประเทศจีน มีชื่อเรื่องสรุปว่า จิง ตั้งอยู่ที่แคว้นบูรพาเฉียงเหนือของ พื้นที่ราบหวาเป่ย์ ชื่อเดิมคือ จี่ ยุควสันตสารทและสมัยรณมลรัฐทั้งเป็นเมืองหลวงของขอบเขตกระทั่งถึง สมัยราชวงศ์เหลียว ดำรงฐานะภาราหลวงรอง ชิ้อยันจิง เป็นเมืองสาธารณะของใช้จีนตั้งแต่ช่วงเวลาราชวงศ์จิน หยวน หมิง ชิงจนอาบัน สาธารณรัฐจีน เคยใช้นามสมญาจงตู ต้าตู เป่ย์ผิงและเป่ย์จิง เพราะว่ามีชื่อเรียกทั้งหมดสิ้นกว่า 60 ชื่อ เริ่มตั้งทั้งเป็น ทัวร์ปักกิ่ง ราคาถูก ประเทศตั้งแต่ปี 1928 ปัจจุบัน ปันเป็น 16 เขตและ 2 อำเภอ เป็นนครที่ขึ้นไปตรงเป๊ะต่อส่วนกลาง ชั้นแผ่นดินทั่วกรุงปักกิ่งประกอบด้วยตราบเท่า 16,800 คุกกิโลเมตร ถึงสิ้นปี 2002 ทั่วถึงธานีเป่ย์นครเป่ย์มีประชากร 1,136,300 บุคคล กรุงปักกิ่งเป็นศูนย์การธานี วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษาและเขตชุมทางการคมนาคมทั่วประเทศจีนและก็เป็นเมืองท่อง เที่ยวที่มีชื่อดังทั้งในประเทศจีนและในโลก แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมีเครื่องล้อมภาราจีน พระราชวังโบราณ หอพักเคารพบูชาฟ้าเทียนถัน สุสานจักรพัตราธิราชยุคราชวงศ์หมิง พระบรมมหาราชวังพักร้อนอี๋เหอหยวนและภูเขาไศลเซียงซาน เป็นต้น ยุคปัจจุบันปักกิ่งเป็นอาณาบริเวณการปกครองพิเศษต้นร่างมหานคร 1 ข้างใน 4 แห่งข้าวของ ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ จีน

 

ทัวร์ปักกิ่ง

 

ทัวร์ปักกิ่ง มีอยู่สถานภาพเปรียบเทียบเท่ากับเมืองข้างหลังจากปักกิ่งได้รองงานจัดตั้งเป็นเมืองหลวงข้าวของเครื่องใช้สาธารณรัฐประชาชนเมืองจีนในปี 1949 เพราะเฉพาะหลังจากกาลเวลา 80 ศตวรรษที่ 20 บูรีปักกิ่งได้พัฒนาอย่างทั้งหมดเร็วไวอย่างเหลือเชื่อ มีการสับเปลี่ยนแปรจากหน้ามือเป็นหลังหัตถ์ ปัจจุบันปักกิ่งมีถนนที่สลับกัน ตึก ทัวร์ปักกิ่ง ธันวาคม 2560 อุจๆ โดยไม่เพียงแต่ทรงระดับเมืองโบราณ และยังเล่นถึงสภาพเมืองที่หมากทันยุค กลายเป็นเมืองใหญ่ข้าวของเครื่องใช้พิภพ ปักกิ่งเป็นเมืองที่มีปริมาตรใหญ่โต ปักกิ่งเป็นศูนย์กลางสาย ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์จีน งานปกครอง การศึกษา งานการเคลื่อนย้าย และวัฒนธรรมจีน ในขณะที่แกนกลางระหว่างกลางทางเศรษฐกิจนั้นจะชูไว้ในเซี่ยงไฮ้และฮ่องกง ปักกิ่งเป็น 1 ใน 4 มณฑลหลวงเก่าของจีน พร้อมทั้งได้มารับเลือกให้เคลียร์แจ้งราคาโอลิมปิกฤดูร้อนปี 2551 อีกเหตุด้วย มหานครปักกิ่งยังไม่ตายภาราที่มีประวัติศาสตร์ชิ้น ทัวร์ปักกิ่ง การบินไทย ยาวเหยียดนาน นับแต่ เวลาพระราชวงศ์หยวน สืบทอดมาจนลุปัจจุบันนี้ เป็นศูนย์กลางสายการเมือง เศรษฐกิจ งานศึกษาเล่าเรียน วิทยาศาสตร์และธรรมเนียมสิ่งจีน ปักกิ่งมีสถานที่เด่นช่องประวัติศาสตร์ปี๋มาย เช่น จัตุรัส ทัวร์ปักกิ่ง ปีใหม่ ดวงประทีปอันเหมิน กำแพงเมืองจีน พระราชนิเวศน์อุตุร้อน พระราชวังต้องห้าม เป็นเงินต้น 
 
ประกอบด้วย ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ราคาถูก ประวัติความดำรงฐานะมาหา เริ่มตั้งแต่กาลเวลาก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งมี การขุดค้นผ่านพบหัวกะโหลก มนุษย์ปักกิ่งตามต้นแบบฐานที่พิสูจน์ได้ปักกิ่งประกอบด้วยคดีเจริญ รุ่งเรืองมานับว่าเท่านั้น คริสศตวรรษที่ 13 ภายในศก พ.ศ. 1964 (ค.ศ. 1421) จักรพัตราธิราชหย่งเล่อ ได้ทำการประดิษฐ์ ทัวร์ปักกิ่ง ประเทศจีน ปลูกและออกแบบผัง ภาราสดและย้ายฐานราชงานชั่วคราวในขณะตรงนั้นทิ้ง เมืองหนานจิงมาอีกทั้ง เป่ย์จิง หรือปักกิ่งภายในสมัยนี้ ในช่วง 30 ปีที่เปลี่ยนมาหาปักกิ่งถูกยกสถานะหมายความว่าพาราสำคัญระดับปฐพีหมายถึงศูนย์กลางทางงานดำเนินงานการค้า การลงต้นทุนที่สำคัญที่สุดข้าวของเครื่องใช้ประเทศจีนในแต่งดศักราชมีชาวต่างชาติเดินทางมาถึงมาสู่ติดต่อการค้าท่องบ่น ทัวร์ปักกิ่ง เมืองหลวงจีน ทัศนาจร ศึกษาเป็นจำนวนฉิบหายข้าแผ่นดินชาวปักกิ่งกอบด้วยสถานะความเป็นอยู่และประกอบด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทดทั้งได้รับอิทธิพลทางวิ่งธรรมเนียมจากตะวันตกมากขึ้นสำหรับ กรุงปักกิ่ง มีนามเมืองหลายชื่อ คำกล่าวนินทา ปักกิ่ง หรือ เป่ย์จิงหมายถึง บุรีหลวงทางภาคเหนือ ปักกิ่ง กอบด้วยพงศาวดารยาวนานกว่า 3,000 ปี ครอบครอง ทัวร์ปักกิ่ง ธันวาคม 2560 เวียงหลวงโบราณของจีน ตั้งแต่งอย่างเดียวกาลสมัยราชวงศ์เหลียว ราชวงศ์จิน พระราชวงศ์หยวน ราชวงศ์หมิง ด้วยกันราชวงศ์ชิง รวบยอด 5 ราชวงศ์ และเท่าที่สถาปนาสาธารณรัฐกลางเมือง ทัวร์ปักกิ่ง จองทัวร์ ประเทศจีน