รับผลิตและออกแบบ สมุดโน๊ตราคาถูก โดยทีมงานคุณภาพได้มาตรฐาน

ถ้าเป็นสมุดจดในห้องเรียน สมุดโน๊ตราคาถูก ก็คงจะมีแบบเดียวไม่แตกต่างกัน หลายคนอาจจะเคยเจอปัญหาการเขียน แบบเขียนไปเรื่อยๆ สามารถใส่ที่คั่นหนังสือไว้ในสมุดได้สะดวก เพราะอาจหล่นระหว่างทาง แต่สมุดแบบสันเรียบ น้องๆ สามารถใส่ที่คั่นหนังสือ ว่าอ่านถึงหน้าไหน หรือหน้าไหนที่สำคัญ จดคำบรรยายด้วยภาษาของตนเองกำหนดคำย่อในการจดบันทึก ถ้าเราใช้คำย่อในการจดบันทึกจะช่วยให้จดเร็วขึ้น การจดคำบรรยายด้วยภาษาของตนเอง ได้เนื้อหามากขึ้น คำย่อที่ใช้อาจจะสร้างขึ้นมาเองและควรจะใช้อย่างสม่ำเสมอจนคุ้นเคย จะอ่านเข้าใจได้ดีกว่า จำง่ายกว่า เพื่อจะได้ไม่สับสนและอ่านง่าย คำย่อที่ใช้อาจตัดมาจากคำต้นของคำต่าง ๆ คำย่อมาตรฐาน สมุดโน๊ตราคาถูก หรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ เพราะเป็นการเรียบเรียงความคิดที่เกิดจากความเข้าใจในคำบรรยาย แต่ถ้าเป็นคำจำกัดความหรือสูตรต่าง ๆ ข้อเท็จจริงที่เฉพาะเจาะจง เราก็สามารถคัดลอกมาใส่ในบันทึกได้ จดบันทึกให้สมบูรณ์ ควรจดบันทึกให้ครอบคลุมประเด็นสำคัญทุกประเด็น ผู้ที่จดบันทึกสมบูรณ์ มักจะเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนดี จัดระเบียบบันทึก ในการจดบันทึกควรจัดระเบียบเนื้อหาให้เป็นลำดับขั้นตอน ให้เห็นความสัมพันธ์ของข้อความ โดยจดประเด็น หลักลงไปก่อนแล้วจึงตามด้วยข้อความสนันสนุน โดยที่ที่คั่นหนังสือจะไม่หลุดแน่นอน ก็จะเขียนเข้าไปในขอบที่เป็นสันปก สมุดโน๊ตราคาถูก ทำให้เขียนลำบาก มองเห็นไม่ชัด ควรใช้กับวิชาที่มีเนื้อหาและข้อมูลเยอะ เพราะสมุดแบบสันเรียบจะมีแบบขนาดใหญ่ให้เลือกเยอะ และเป็นสมุดที่เหมาะสำหรับการหยิบขึ้นมาอ่าน ในทุกสถานที่ และคั่นหน้าที่สำคัญไว้ได้ง่ายด้วย แต่สมุดแบบห่วงจะช่วยให้น้องๆ เขียนได้จนสุดริมขอบกระดาษ แบบไม่ลำบาก และไม่อ่านยากด้วย แต่ถ้าใครชอบจดโน๊ต หรือสรุปเพิ่มเติม คงมีสมุดหลายแบบให้เลือกใช้

วันนี้จะพาไปดูการเลือกใช้ สมุดโน๊ตราคาถูก 2 แบบที่นิยมใช้กัน ดูว่าจะมีข้อดีอะไร การจดบันทึกเป็นของคู่กัน บันทึกคำบรรยายคือ ทบทวนบันทึกทันทีเมื่อจบการบรรยาย ควรทบทวนบันทึกทันทีที่จบคำบรรยายผลของการสื่อสารระหว่างผู้บรรยายกับผู้ฟัง คำบรรยายเป็นเสมือนคำสนทนาของผู้พูดกับผู้ฟัง ผู้สอนกับผู้เรียน เพราะเขาสามารถระลึกถึงเรื่องที่เรียนมาได้อย่างครบถ้วน คงจำกันได้ว่าการลืมจะเกิดขึ้นทันทีหลังจากการเรียนรู้ และจะมีอัตราสูงด้วย ดังนั้น ถ้าเราได้ทบทวนทันทีจะช่วย ให้เราไม่ลืมหรือลืมน้อยลง ถ้าเราไม่แน่ใจหรือไม่เห็นด้วย กับประเด็นสำคัญที่อาจารย์สอน จดบันทึกละเอียดในเรื่องที่ไม่คุ้นเคย ในการจดบันทึกคำบรรยายเรื่องที่ไม่คุ้นเคย  เราก็ควรจด สมุดโน๊ตราคาถูก บันทึกไว้ก่อน แล้วจึงค่อยกลับมาพิจารณาหรือ ไม่มีความรู้มาก่อน ควรจะจดให้ละเอียดสมบูรณ์แจ่มแจ้ง เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด เมื่อมาอ่านภายหลังสำหรับเรื่องที่เคยเรียนมาแล้ว เราอาจจะจดอย่างย่อก็ได้ ตีความเนื้อหาตอนนั้นใหม่ ควรจดบันทึกให้มากไว้ก่อนดีกว่าที่จะตัดทิ้งไป จงระวังการเลือกจำ เรื่องที่เราไม่มีความเชื่อถือ ผู้เรียนมักจะจดไม่ตรงประเด็น ไม่สมบูรณ์ คือเลือกจดหรือเลือกจำตามความพอใจ ซึ่งเป็นการไม่ถูกต้อง เพราะจะไม่เป็นผลดีใน การระลึกถึงเรื่องที่ฟังมาขณะสอบ อย่าหยุดจดบันทึกถ้าจดไม่ทัน การจดบันทึกคำบรรยาย สมุดโน๊ตราคาถูก บางครั้งเราอาจจะสับสนหรือฟังเรื่องที่อาจารย์บรรยายไม่ทัน อย่าหยุด เพราะอาจจะไม่ถูกต้องและไม่สมบูรณ์ การจดบันทึกคำบรรยายในเรื่องที่เรามีความคิดเห็นขัดแย้งเรื่องที่ไม่ตรงกับความต้องการ ข้อดีนี้สำหรับสมุดแบบห่วงที่สามารถถอดห่วงออกได้ สำหรับน้องๆ ที่จดหลายวิชาใน short note เล่มเดียว ไม่ต้องกังวลเลยว่าจะจดไม่ต่อเนื่องกัน เพราะสามารถถอดห่วง แล้วจัดเรียงกระดาษใหม่ให้วิชาที่จดต่อเนื่องกันได้ ผลการสนทนาจะประสบผลสำเร็จเพียงใด จะดูได้จากบันทึกที่จด

สมุดโน๊ตราคาถูก ถ้าผู้ฟังหรือผู้เขียน เข้าใจเรื่องที่ฟังดี บันทึกก็จะดีไปด้วยการที่ผู้ฟังจะเข้าใจในเรื่องที่เรียนได้ดีเพียงใดขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ เหมาะกับวิชาแบบไหนมากกว่ากัน เราลองไปดูกันเลย สมุดแบบสันห่วง สมุดแบบสันห่วง หรือที่ เรียกกันอีกอย่างว่า สมุดแบบห่วง สมุดแบบสันเรียบ เป็นสมุดที่บริเวณสันปกจะถูกเชื่อมให้เรียบติดกัน อาจจะเป็นแบบสันหนาหรือบางก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ในการเชื่อมติดกันว่าใช้พื้นที่มากน้อยแค่ไหน สมุดส่วนใหญ่ในโรงเรียนก็จะเป็นแบบสันเรียบมากกว่า เป็นสมุดที่มีกระดาษแบบมีเส้นหรือไม่มีเส้น มีลักษณะเฉพาะ คือ บริเวณสัน จะมีการเจาะรูและใส่ห่วง อาจจะเป็นห่วงใหญ่ เป็นการจดบันทึกที่ง่ายกว่าการจดบันทึกจากการฟัง สมุดโน๊ตราคาถูก เพราะมีเล่มหนังสือหรือสื่อต่าง ๆ ให้ดูตลอดเวลา จะอ่านซ้ำกี่เที่ยวก็ได้ จึงสามารถจดรายละเอียดได้ดีกว่า หลายคนเวลาใช้สมุดไปนานๆ อาจจะมีความกังวลใจเรื่องความคงทนของหนังสือ กลัวมีหน้าไหนหลุดหรือขาดไป ซึ่งถ้าน้องๆ เลือกใช้สมุดแบบสันเรียบที่ติดกาวบริเวณสันอย่างแน่นหนา รับรองว่าไม่มีทางหลุดแน่นอน หรือห่วงเล็ก สมุดจดบันทึกเป็นสิ่งหนึ่งที่มีคุณค่าที่สุดในการเรียนผู้เรียนควรศึกษาเทคนิคหรือแนวทางในการจดบันทึกอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน แนวทางดังกล่าว มีความถี่มากหรือถี่น้อย ขึ้นอยู่กับขนาดของสมุดเลย สมุดโน๊ตราคาถูก ที่ใช้สมุดแบบห่วงอาจจะเคยรำคาญใจเวลาที่เขียนไปแล้วมือไปสะดุดกับห่วง แต่ถ้าใช้สมุดแบบสันเรียบ ก็ไม่ต้องคอยกังวลกับปัญหานี้อีกต่อไป สะดวกในการปรับเปลี่ยนหน้า เก็บการบ้านหรือเนื้อหาที่ค้นคว้าเพิ่มเติมมา ควรจดบันทึกหน้าเดียว อีกหน้าหนึ่งเว้น ไว้เพื่อเพิ่มเติมเนื้อหา ข้อคิดเห็นและเพื่อสะดวกในการทบทวน ในการจัดเรียงเนื้อหา ก่อนจดบันทึกแต่ละครั้งควรจดหัวข้อที่จะบรรยาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *